V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: "Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." Ježiš mu pohrozil: "Mlč a vyjdi z neho!" Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu. (Lk 4, 33-35)

    Toto evanjelium nás vyzýva, aby sme si uvedomili, že démon posadnutosti sa usadil aj v dnešnom svete. Ťažkým hriechom sa zmocňuje našej duše a tvrdo si bráni svoje miesto v našom srdci. Presviedča nás, že dnes sa nedá žiť tak, ako to chce Ježiš. Poctivo pracovať, žiť čisto a mravne, starať sa o náboženský život, to je tak pre staré babky...
    Ježiš názorne potvrdil silu svojho slova a chce aj nám pomôcť, aby sme boli rozhodní a nedali diablovi šancu: "Mlč a vyjdi z neho!"
    
    Pane Ježišu, zošli svojho Ducha, aby som si už pri drobných pokušeniach osvojil tvoj rozhodný postoj.