z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako partner projektu, Mesto Spišské Podhradie v úlohe vedúceho partnera v spolupráci s družobným mestom Głogów Małopolski ako ďalším partnerom realizujú spolu projekt v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko, zameraný na špecifický cieľ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Názov projektu: Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské Podhradie a Głogów Małopolski
Výška celkových výdavkov projektu: 1 344 455,60 Eur
Výška celkových výdavkov pre Biskupstvo Spišské Podhradie: 597 413,75 Eur
Harmonogram: 09.2018 – 12.2019

Opis projektu

Zámerom projektu je podpora cestovného ruchu v našom regióne a zviditeľnenie priestoru Spišského Jeruzalemu /Pažice, Sivej Brady, Spišskej Kapitule/ a zároveň dobudovanie infraštruktúry – turistických chodníkov, opravy národných kultúrnych pamiatok a vybudovanie parkoviska nad Spišskou Kapitulou.
Aktivity projektu je možné rozdeliť do 3 okruhov, ktoré spolu tvoria jeden komplexný celok.

Ciele projektu

V rámci obnovy kultúrnych pamiatok je v Spišskom Podhradí naplánovaná revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Biskupskej záhrady, ktorá je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, za účelom realizácie kultúrno-duchovných podujatí a spoločných cezhraničných aktivít medzi partnermi práve na tomto mieste.
Obnova kultúrnych pamiatok v meste je taktiež spojená s odbornými prácami na dvoch pamiatkach Spišského Jeruzalema - Kaplnky sv. Františka Xaverského a Kaplnky sv. Rozálie.
V Głogówe Małopolskom je v rámci úpravy a skvalitnenia infraštruktúry potrebná revitalizácia hlavného námestia, ktoré je zároveň kultúrnou pamiatkou a jedným z najväčších námestí v Poľsku.
V rámci skvalitnenia infraštruktúry cestovného ruchu je naplánovaná výstavba parkoviska s priamym napojením na Biskupskú záhradu pri takých pamiatkach ako sú Spišská Kapitula a Spišský Jeruzalem.
Počas projektu sa uskutoční 6 kultúrnych podujatí zameraných na podporu cezhraničnej spolupráce. Podujatia sa budú konať v zrevitalizovanej Biskupskej záhrade.
 

 


Aktuality
4.2.2020
pohreb kňaza - Mons. Kostelanský
viac info

3.2.2020
Vojtaššák, barbarské dni na TV LUX
viac info

27.1.2020
Pohreb kňaza - vdp. Palušák
viac info

29.12.2019
Pastiersky list Vianoce 2019
viac info

23.12.2019
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info