z diecézy v obrazoch
Úvod   |  Biskup   |  Kúria   |  Farnosti   |  Inštitúcie   |  Rehole   |  Linky   |  Časopis   |  Foto   |  2%

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska je rok 2014 na Slovensku Rokom Sedembolestnej Panny Márie. Jeho vrcholom bude slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie počas národnej púte 15. septembra 2014 v Šaštíne. Rok Sedembolestnej Panny Márie je tak príležitosťou prehĺbiť duchovný život v rodinách, farnostiach a farských spoločenstvách i úctu voči Panne Márii.

V rámci Spišskej diecézy budú každý mesiac pripravované a ponúkané katechézy s mariologickým obsahom, ktoré možno predniesť v rámci nedeľnej popoludňajšej pobožnosti. Diecézny biskup tiež odporúča, aby si farnosti počas tohto roku vykonali farskú púť na Mariánsku horu v Levoči.


Koncept prežívania Roka Sedembolestnej Panny Márie v Spišskej diecéze:

diecézne aktivity:

o   druhú nedeľu každého mesiaca (od januára do decembra 2014) predniesť katechézu podľa návodov, ktoré sú zverejnené nižšie;

o    organizovať farské púte na Mariánsku horu v Levoči (bude tam k dispozícii jeden kňaz v čase od Veľkej noci až do konca októbra 2014; je tam možnosť získať úplné odpustky na základe dekrétov o afiliácii tamojšej baziliky s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme).

farské aktivity:

o    k vyššie uvedeným aktivitám môže každý farár rozvíjať vhodné aktivity podľa vlastného uváženia, resp. v spolupráci s ostatnými kňazmi dekanátu a v spolupráci s pastoračnými radami.

 Témy katechéz na jednotlivé mesiace:


Január  Panna Mária Matka Božia  Svätá Mária, Matka Božia...
Február  Panna Mária a zasvätený život  Pane, dobre je nám tu...
Marec  Panna Mária a súhlas viery Nech sa mi stane podľa tvojho slova
Apríl  Mária, obraz a Matka Cirkvi Matka Cirkvi, oroduj za nás!
Máj  Naše vzývanie Panny Márie Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva
Jún  Panna Mária Pomocnica kresťanov  
Júl  Panna Mária u sv. Alžbety Skade mám to šťastie?
August  Panna Mária nanebovzatá  
September  Mariánska úcta v našom národe Matka drahá, spomni na nás
Október  Panna Mária Orodovnica Oroduj za nás, svätá Božia Rodička
November  Panna Mária, kráľovná všetkých svätých  
December  Panna Mária nepoškvrnená  

 


 ODPUSTKY:

 

 

- Dekrét PENITENCIÁRIE

URČENIE KOSTOLOV PRE ZÍSKANIE ODPUSTKOV

 


Aktuality
17.4.2014
Nové číslo diecézneho časopisu KAPITULA 1-2014
viac info

16.4.2014
Diecézne stretnutie mládeže bude v Tvrdošíne
viac info

3.4.2014
Kána pre manželov
viac info

3.4.2014
Podklady na katechézu v Roku Sedembolestnej - apríl
viac info

31.3.2014
Sväté omše za šírenie kultúry života a upevnenie manželstiev a rodín
viac info