z diecézy v obrazoch
Úvod   |  Biskup   |  Kúria   |  Farnosti   |  Inštitúcie   |  Rehole   |  Linky   |  Časopis   |  Foto   |  2%

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska je rok 2014 na Slovensku Rokom Sedembolestnej Panny Márie. Jeho vrcholom bude slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie počas národnej púte 15. septembra 2014 v Šaštíne. Rok Sedembolestnej Panny Márie je tak príležitosťou prehĺbiť duchovný život v rodinách, farnostiach a farských spoločenstvách i úctu voči Panne Márii.

V rámci Spišskej diecézy budú každý mesiac pripravované a ponúkané katechézy s mariologickým obsahom, ktoré možno predniesť v rámci nedeľnej popoludňajšej pobožnosti. Diecézny biskup tiež odporúča, aby si farnosti počas tohto roku vykonali farskú púť na Mariánsku horu v Levoči.


Koncept prežívania Roka Sedembolestnej Panny Márie v Spišskej diecéze:

diecézne aktivity:

o   druhú nedeľu každého mesiaca (od januára do decembra 2014) predniesť katechézu podľa návodov, ktoré sú zverejnené nižšie;

o    organizovať farské púte na Mariánsku horu v Levoči (bude tam k dispozícii jeden kňaz v čase od Veľkej noci až do konca októbra 2014; je tam možnosť získať úplné odpustky na základe dekrétov o afiliácii tamojšej baziliky s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme).

farské aktivity:

o    k vyššie uvedeným aktivitám môže každý farár rozvíjať vhodné aktivity podľa vlastného uváženia, resp. v spolupráci s ostatnými kňazmi dekanátu a v spolupráci s pastoračnými radami.

 Témy katechéz na jednotlivé mesiace:


Január  Panna Mária Matka Božia  Svätá Mária, Matka Božia...
Február  Panna Mária a zasvätený život  Pane, dobre je nám tu...
Marec  Panna Mária a súhlas viery Nech sa mi stane podľa tvojho slova
Apríl  Mária, obraz a Matka Cirkvi Matka Cirkvi, oroduj za nás!
Máj  Naše vzývanie Panny Márie Oroduj za nás, Svätá Božia rodička
Jún  Panna Mária Pomocnica kresťanov Panna Mária Matka ustavičnej pomoci
Júl  Panna Mária u sv. Alžbety Skade mám to šťastie?
August

 Panna Mária nanebovzatá

 Smrť, kde je tvoje víťazstvo?
September  Mariánska úcta v našom národe Matka drahá, spomni na nás
Október  Panna Mária Orodovnica Oroduj za nás, svätá Božia Rodička
November  Panna Mária, kráľovná všetkých svätých  
December  Panna Mária nepoškvrnená  

 


 ODPUSTKY:

 

 

- Dekrét PENITENCIÁRIE

URČENIE KOSTOLOV PRE ZÍSKANIE ODPUSTKOV

 


Aktuality
9.9.2014
Rok kultúry Janka Silana - diecézna súťaž
viac info

9.9.2014
Mariologická katechéza na september - Mariánska úcta
viac info

5.9.2014
Stanovisko k článku Cintorín spišských osudov (SME, 29.8.2014)
viac info

21.8.2014
Program Spišského Jeruzalema 2014
viac info

31.7.2014
Birmovky 2014
viac info