z diecézy v obrazoch
Úvod   |  Biskup   |  Kúria   |  Farnosti   |  Inštitúcie   |  Rehole   |  Linky   |  Časopis   |  Foto   |  2%

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska je rok 2014 na Slovensku Rokom Sedembolestnej Panny Márie. Jeho vrcholom bude slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie počas národnej púte 15. septembra 2014 v Šaštíne. Rok Sedembolestnej Panny Márie je tak príležitosťou prehĺbiť duchovný život v rodinách, farnostiach a farských spoločenstvách i úctu voči Panne Márii.

V rámci Spišskej diecézy budú každý mesiac pripravované a ponúkané katechézy s mariologickým obsahom, ktoré možno predniesť v rámci nedeľnej popoludňajšej pobožnosti. Diecézny biskup tiež odporúča, aby si farnosti počas tohto roku vykonali farskú púť na Mariánsku horu v Levoči.


Koncept prežívania Roka Sedembolestnej Panny Márie v Spišskej diecéze:

diecézne aktivity:

o   druhú nedeľu každého mesiaca (od januára do decembra 2014) predniesť katechézu podľa návodov, ktoré sú zverejnené nižšie;

o    organizovať farské púte na Mariánsku horu v Levoči (bude tam k dispozícii jeden kňaz v čase od Veľkej noci až do konca októbra 2014; je tam možnosť získať úplné odpustky na základe dekrétov o afiliácii tamojšej baziliky s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme).

farské aktivity:

o    k vyššie uvedeným aktivitám môže každý farár rozvíjať vhodné aktivity podľa vlastného uváženia, resp. v spolupráci s ostatnými kňazmi dekanátu a v spolupráci s pastoračnými radami.

 Témy katechéz na jednotlivé mesiace:


Január  Panna Mária Matka Božia  Svätá Mária, Matka Božia...
Február  Panna Mária a zasvätený život  Pane, dobre je nám tu...
Marec  Panna Mária a súhlas viery Nech sa mi stane podľa tvojho slova
Apríl  Mária, obraz a Matka Cirkvi Matka Cirkvi, oroduj za nás!
Máj  Naše vzývanie Panny Márie Oroduj za nás, Svätá Božia rodička
Jún  Panna Mária Pomocnica kresťanov Panna Mária Matka ustavičnej pomoci
Júl  Panna Mária u sv. Alžbety Skade mám to šťastie?
August

 Panna Mária nanebovzatá

 Smrť, kde je tvoje víťazstvo?
September  Mariánska úcta v našom národe Matka drahá, spomni na nás
Október  Ružencová Panna Mária Tebe, Matka, verné srdcia nesieme...
November  Kráľovná svätých a anjelov  Matka obdivuhodná, oroduj za nás.
December  Panna Mária nepoškvrnená  Matka najčistejšia, oroduj za nás

 


 ODPUSTKY:

 

 

- Dekrét PENITENCIÁRIE

URČENIE KOSTOLOV PRE ZÍSKANIE ODPUSTKOV

 


Aktuality
5.12.2014
Mariologická katechéza na december
viac info

2.12.2014
Spišská Kapitula úspešná v hlasovaní Nadácie VÚB
viac info

1.12.2014
Katechetické námety na Advent
viac info

5.11.2014
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

3.11.2014
Podporte svojím hlasom obnovu katedrály
viac info