z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Pohreb kňaza - vdp. Palušák

V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že v nedeľu 26. januára 2020, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš brat 

ThLic. Ondrej  PALUŠÁK

v 72. roku života a 48. roku kňazstva,

ktorý pôsobil ako kaplán v Spišskom Podhradí a v Levoči. Bol administrátorom vo farnostiach Chrasť nad Hornádom a v Spišskom Hrhove a farárom v Iliašovciach. Taktiež bol prodekanom a špirituálom Levočského dekanátu. Zastával funkciu notára cirkevného súdu a sudcu prvej a druhej inštancie. Vyučoval na Teologickom inštitúte RK CMBF UK v Spišskej Kapitule, bol spovedníkom kňazov, bohoslovcov a rehoľných sestier. V závere svojej kňazskej služby bol výpomocným duchovným vo farnosti Levoča a duchovným správcom v Dome sociálnych služieb Humanitár Levoča.

So zosnulým kňazom sa rozlúčime pohrebnými obradmi a zádušnou svätou omšou v stredu 29. januára 2020 o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, apoštola v Levoči a deň vzkriesenia bude očakávať na levočskom cintoríne.

Requiescat in pace! 

PARTE


Aktuality
4.2.2020
pohreb kňaza - Mons. Kostelanský
viac info

3.2.2020
Vojtaššák, barbarské dni na TV LUX
viac info

27.1.2020
Pohreb kňaza - vdp. Palušák
viac info

29.12.2019
Pastiersky list Vianoce 2019
viac info

23.12.2019
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info