z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Ordinácie 2019

Diakonská vysviacka

 

Vo štvrtok 13.6.2019, na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza sa v spišskej katedrále slávila diakonská vysviacka. Vysvätení boli štyria noví diakoni pre Spišskú diecézu: 

dp. Peter KALIS z Lesnice

dp. Marek PUŠKAŠ z Jakubovej Vole

dp. Tomáš RUŠIN z Vlkoviec

dp. Štefan ŠTELLMACH z Novej Ľubovne. 

Ich svätiteľ, emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, zvlášť im v homílii zdôraznil:  „Do infikovaného sveta budete poslaní ohlasovať Krista. Máme veľkú obavu, aby táto nákaza nezasiahla a nezničila raz aj vašu kňazskú identitu. Aj napriek tomu, že sa o vás bojíme, uvedomujeme si, že do sveta musíte ísť, lebo vás tam posiela sám Kristus, aby ste ohlasovali evanjelium. V tejto obave však vkladáme nádej do Ježišovej modlitby, ktorý aj za vás sa takto prihovára k Nebeskému Otcovi: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. (Jn 17, 15). (...) Choďte do sveta, svet vás potrebuje, ale len tam, kde Vás posiela Kristus a správajte sa tak, ako si to želá Kristus. A malomocenstvo sveta vám neublíži.“ 
 Kňazská vysviacka 

Od soboty 15.6.2019 Pán Boh požehnal Spišskú diecézu ôsmimi novými kňazmi. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vysvätil v katedrále v Spišskej Kapitule osem novokňazov: 

dp. Šimona BOCKA z Valaskej Dubovej (kaplán v Kežmarku)

dp. Antona DURČÁKA z Novote (kaplán v Spišskej Novej Vsi)

dp. Adama KONKOĽA z Novej Ľubovne (kaplán v Poprade)

dp. Milana LUPTÁKA z Liptovských Sliačov (kaplán v Liptovskom Mikuláši)

dp. Patrika MITURU z Vlkoviec (kaplán v Levoči)

dp. Miroslava MUDRÍKA z Humenného (kaplán v Námestove)

dp. Andreja ONDREJKU z Liptovských Sliačov (kaplán v Dolnom Kubíne)

dp. Martina TEŠLU zo Starej Ľubovne (kaplán v Trstenej). 

Diecézny biskup novým kňazom otcovsky kládol na srdce: Drahí synovia, ako duchovní pastieri sa zaujímajte o svojich veriacich, buďte im nablízku, usilujte sa rozumieť ich problémom (...) svojím slovom a príkladom predkladajte veriacim zdravú náuku Cirkvi, chráňte ich pred pohoršením a hriechom. Kňazskou vysviackou vás neposielam do farností našej diecézy, aby ste ohlasovali seba, ale aby ste, ako moji spolupracovníci, ohlasovali jedine Ježiša Krista a jeho evanjelium. (...) Nech Vám nechýba odvaha a láska. Preto si neustále udržiavajte životodarné spojenie s Ježišom Kristom, dobrým Pastierom, a to predovšetkým každodenným zbožným slávením Eucharistie, adoráciou, modlitbou, čítaním Svätého písma, pravidelnou svätou spoveďou a skutkami sebazaprenia za seba i za vašich veriacich a nezabúdajte budovať a rozvíjať úprimné kňazské spoločenstvo...“

 

 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 3/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info