z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Pamätný deň biskupa Vojtaššáka 2018

Dňa 4.8. 2018 sa v Zákamennom, v rodisku Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, uskutočnila diecézna púť pri príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu. V tento deň uplynulo 53 rokov od jeho smrti. 

Program púte začal Fatimskou pobožnosťou, ktorú viedol Mg. Cyril Hamrák, miestny farár. Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka za účasti veľkého počtu kňazov a veriacich z Oravy, Liptova a zo Spiša. Homíliu predniesol levočský dekan a farár Mons. prof. František Dlugoš, ktorý priblížil niektoré aspekty zo života Božieho sluhu a poukázal na jeho hrdinské mučeníctvo, ktoré bolo, je a bude pred Bohom požehnaním pre kresťanov nielen našej Spišskej diecézy, ale aj pre celé Slovensko. Homíliu si možno prečítať TU. 

Po modlitbe po prijímaní sa všetkým prítomným, ako aj poslucháčom Rádia Lumen, prihovoril spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Poukázal na silnú mariánsku úctu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá ho sprevádzala po celý jeho život. Mons. Štefan Sečka zdôraznil, že Boží sluha ako diecézny biskup sa usiloval vo svojej diecéze zavádzať kňazské soboty - Fatimské pobožnosti prvých sobôt v mesiaci, počas ktorých sa kňazi spolu s veriacimi modlievali za svätosť kňazov na mocný príhovor Panny Márie Fatimskej. Celý príhovor diecézneho biskupa si možno prečítať TU. Ďalej pripomenul, že 4. august je pre neho samého významný dátum, lebo v tento deň v roku 2011 bol menovaný za spišského diecézneho biskupa. Napokon vyzval veriacich ku trpezlivosti a k modlitbe za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. 

Po skončení svätej omše sa všetci prítomní presunuli ku hrobu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, kde sa spolu s diecéznym biskupom pomodlili za blahorečenie Božieho sluhu. Diecézny biskup potom položil na hrob kyticu kvetov. 

Duchovný program púte hudobne doprevádzal domáci farský hudobný zbor a sólisti.


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 3/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info