z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Diakoni a novokňazi 2018

Diakonská vysviacka 

Vo štvrtok 14.6.2018 v spišskej katedrále vysvätil emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich osem nových diakonov. Posvätný rád diakonátu prijali:

dp. Šimon Bocko z Valaskej Dubovej

dp. Anton Durčák z Novote

dp. Adam Konkoľ z Novej Ľubovne

dp. Milan Lupták z Liptovských Sliačov

dp. Patrik Mitura z Vlkoviec

dp. Miroslav Mudrík z Humenného

dp. Andrej Ondrejka z Liptovských Sliačov

dp. Martin Tešla zo Starej Ľubovne.

Vo svojej homílii im Mons. Andrej Imrich zvlášť kládol na srdce: „Milí ordinandi! Boží ľud vás potrebuje, potrebuje vaše ohlasovanie, aby dosiahol spásu. Kristus chce, aby ste boli účinní ohlasovatelia, lebo on všetkým pripravuje večné šťastie. Pri ohlasovaní musíte byť verní učeniu Ježiša Krista a jeho Cirkvi. Bez tejto vernosti sa nedá viesť ľudí k Bohu. Majte na pamäti, že ak máte byť v ohlasovaní účinní, musíte dať veľký pozor, aby ste svojim životom a svojim konaním nespôsobovali pohoršenie. Nezabudnite na tie tvrdé Ježišove slová o pohoršení. Dajte pozor aj na to, aby ste sa vy sami zbytočne nepohoršovali nad tými, ktorí sa snažia byť dôslední, zbožní a zodpovední a nepohŕdali nimi.“ 

Homília Mons. Andreja Imricha

 

Kňazská vysviacka 

Od soboty 16.6.2018 má Spišská diecéza štyroch novokňazov. V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vysvätil štyroch diakonov za kňazov:

dp. Jozefa Gorčáka z Lokce

dp. Martina Kováča z Istebného

dp. Františka Ondreka z Beňadova

dp. Blažeja Rašku zo Zemianskej Dediny.

Poslal ich do služby Spišskej diecéze s odkazom: „Každý z vás ste sa presvedčili: Ježiš ma volá. On si ma vyvolil, aby som ho nasledoval a najskôr ako diakon a teraz ako kňaz slúžil ľudom. On sám kráča po tejto ceste so mnou, aby som mohol splniť to, čo odo mňa očakáva a čo mu sľubujem. Odteraz doslovne s ním budete žiť. Bývať u neho. K tomu vám bude napomáhať aj modlitba Cirkvi — Liturgia hodín, pre ktorú ste sa zaviazali a samozrejme aj iné formy duchovného života, ktoré sú vám známe. Tým sa dostávate k nemu bližšie a čoraz hlbšie a budete s NÍM jedno. Na Pána je spoľahnutie. On pôjde s vami celým vaším životom, takže nikdy nebudete sami. On dá rast vašej sejbe, ktorú budete konať v jeho mene. Dôverujte mu! Potom vaše životné smerovanie bude zmysluplné, obohacujúce vás aj iných a perspektívne smerujúce do večnosti.“ 

Homília Mons. Štefana Sečku

 

 

 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 3/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info