z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info  | Partneri

Púť k sv. Anne v Kluknave 2017

Púť k svätej Anne v Kluknave 2017 - v roku stého výročia zjavení Panny Márie vo Fatime a v Jubilejnom roku sv. Martina 

 

22.07.2017 - sobota 

9.30 hod. - Ruženec svetla s úvahou o rodine s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod. - Svätá omša

Celebruje: doc. ThDr. JURAJ SPUCHĽÁK, PhD., generálny riaditeľ rádia Lumen

19.30 hod. - Eucharistická poklona

Bdenie a rozjímanie o zastaveniach krížovej cesty, vedú sestry Kongregácie sv. kríža a deti Kluknava

21.30 hod. - Fatimská pobožnosť spojená s ružencom a sviečkovou procesiou 

23.07.2017 - nedeľa

Slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie 

8.00 hod. - Svätá omša

Celebruje: JCLic. MIKULÁŠ ULIČNÝ, MBA., administrátor  Čelákovice, Arcibiskupstvo pražské

9.30 hod. - Slávnostný ruženec s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod. - Slávnostná svätá omša

Celebruje: prof. ThDr. JOZEF JARAB, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 

25.07.2017 - utorok

Sviatok sv. Jakuba, apoštola 

9.45 hod. - Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej s modlitbou zasvätenia detí Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

10.30 hod. - Svätá omša

Celebruje: ThDr. VIKTOR PARDEĽ, PhD., riaditeľ DKÚ Spišskej diecézy 

26.07.2017 - streda

Slávnosť sv. Joachima a Anny 

9.45 hod. - Radostný ruženec s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod. - Svätá omša

Celebruje: Mons. ANDREJ IMRICH, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA:

Sobota - od 08.00 hod.

Nedeľa - od 06.30 hod.

Utorok - od 09.00 hod.

Streda - od 09.00 hod.

 

Poznámky:

-          v prípade nepriaznivého počasia budú sväté omše a sobotný večerný program v pútnickom kostole sv.  Anny.

-          v čase svätých omší bude cestnú premávku riadiť polícia.

 

PLAGÁT


Aktuality
16.1.2019
Hokejový turnaj kňazov
viac info

23.12.2018
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

13.12.2018
Obnova Kaplnky Zápoľskovcov v Spišskej Kapitule
viac info

24.11.2018
Pohreb kňaza - vdp. R. Vetrík
viac info

9.11.2018
Pamätný deň BS biskupa Jána Vojtaššáka 2018
viac info