z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Stretnutie zasvätených 2017

V sobotu 4. februára 2017 sa uskutočnilo stretnutie spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku so zasvätenými, ktorí pôsobia v Spišskej diecéze. Viac ako 160 rehoľníkov a zasvätených sa o 10.00 hod. zhromaždilo v seminárskej kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Spišskej Kapitule, aby sa zjednotili pri slávení svätej omše. 

Diecézny biskup hneď na začiatku stretnutia a svätej omše poďakoval za vzácnu prácu a obety rehoľníkov. Táto atmosféra vďaky sa niesla počas celého stretnutia. V homílii biskup zdôraznil príklad Panny Márie a Jozefa a príklad Simeona a Anny – príklad osôb, ktoré sú protagonistami v evanjeliu na sviatok Obetovania Pána. Simeon pri stretnutí s dieťaťom Ježišom vzal do náručia Dieťa a začal pieseň požehnania a chvály. „Simeonov spev je spevom veriaceho človeka, ktorý na koniec svojich dní môže dosvedčiť: život stojí za to žiť s nádejou, lebo Pán dodržuje svoj prísľub. (...) Tento spev nádeje sme aj my všetci dostali do dedičstva od našich otcov. Sme dedičmi snov našich otcov, dedičmi nádeje, ktorá nesklamala naše matky a našich otcov zakladateľov, zakladateliek, našich starších bratov. Sme dedičmi našich starcov, ktorí mali odvahu snívať; a tak ako oni, aj my chceme dnes spievať: Boh neklame, nádej v Neho nesklame. Boh prichádza v ústrety svojmu ľudu.“ 

Biskup ďalej pripomenul, čo je úlohou každého zasväteného: „Postaviť sa s Ježišom doprostred jeho ľudu! Nie ako aktivisti viery, ale ako muži a ženy, ktorým je neustále odpustené; ako muži a ženy pomazaní krstom, aby sa podelili o toto pomazanie a Božiu útechu s ostatnými.“ 

Po svätej omši stretnutie pokračovalo prednáškou P. Michala Zamkovského CSsR - Sv. Martin – protagonista rehoľného života. (Prednášku možno stiahnuť)


Aktuality
12.9.2020
Rok 2020 a biskup Ján Vojtaššák
viac info

12.8.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020 - správa
viac info

21.7.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020
viac info

4.7.2020
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

15.4.2020
Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie
viac info