z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Víťazi recitačnej súťaže “Milosrdní ako Otec”

Diecézny katechetický úrad zorganizoval tretí ročník recitačnej súťaže pod názvom Milosrdní ako Otec. Do súťaže sa zapojilo 64 žiakov základných a stredných škôl. V mesiaci október 2016 prebiehali oblastné kolá v Spišskej Novej Vsi a Námestove. Víťazi týchto kôl postúpili na diecézne kolo, ktoré sa uskutočnilo 22.11.2016 v Spišskej Kapitule.

Umiestnenie na prvých miestach v jednotlivých kategóriách.

I. Kategória Základné školy - poézia     

Terézia Dibdiaková, ZŠ s MŠ Zákamenné, Milan Rúfus, Pecko Sprostáčik    

I. Kategória Základné školy - próza

Jakub Lesný, ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok, Janko Silan, Dom opustenosti (úryvok)          

II. Kategória Stredné školy - poézia

Viktória Staňová, Gymnázium Školská, Spišská Nová Ves, Rudolf Dilong, Predavač kvetov            

II. Kategória Stredné školy - próza

Katarína Valasová, Cirkevné gymnázium Š. Mišíka Spišská N. Ves, Božena Slančíková Timrava, Skon Paľa Ročku (úryvok) 

Víťazom úprimne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v treťom ročníku Diecéznej recitačnej súťaže „Milosrdní ako Otec“. Rozhovor s víťazmi a fotografie zo súťaže sú k dispozícii na stránke Diecézneho katechetického úradu http://nova.dkuspis.sk/clanky/796-Diecezne-kolo-recitacnej-sutaze-2016-celkove-umiestnenie-foto-video/1-Hlavna-stranka/1-Oznamy


Aktuality
12.9.2020
Rok 2020 a biskup Ján Vojtaššák
viac info

12.8.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020 - správa
viac info

21.7.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020
viac info

4.7.2020
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

15.4.2020
Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie
viac info