z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Noví robotníci vo vinici Pánovej

Božie kráľovstvo potrebuje zodpovedných ľudí, ľudí, ktorí majú ochotu plniť si povinnosti, ohľaduplne sa správať k ľuďom, veciam a okoliu, ak chtiac – nechtiac niečo pokazia, prijať na seba za to následky a ktorí majú úctu k pravým hodnotám. Diakon a kňaz má sa s veľkým úsilím snažiť o zodpovednosť. Máte sa snažiť o to, aby ste boli mužmi, na ktorých sa dá spoľahnúť a ktorým možno hocičo zveriť (z homílie Mons. Andreja Imricha pri diakonskej vysviacke).

 

Od štvrtka 16. júna 2016 má Spišská diecéza 8 nových diakonov:

 

Dp. Mgr. Vladimír Bača z Krásnej Lúky (Košická arcidiecéza)

Dp. Ing. Štefan Bocko, PhD. z Ružomberka

Dp. Mário Brezňan z Liptovských Sliačov

Dp. Ján Bušovský zo Spišskej Belej

Dp. Bystrík Dubovecký z Liptovských Sliačov

Dp. Filip Orlovský zo Starej Ľubovne

Dp. Dávid Sklarčík z Vavrečky

Dp. Tomáš Tomusko zo Starej Ľubovne

 

Diakonov vysvätil emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Homília Mons. Andreja Imricha pri diakonskej vysviacke.

 

Kňazská vysviacka je akoby obliekanie svätencov do Krista. (...) Vkladaním mojich rúk a konsekračnou modlitbou vás tu dnes vlastne akoby nanovo oble­čiem do Ježiša Krista – nášho Veľkňaza, aby ste sa s ním plnšie zjed­notili a sa mu pripo­dobnili vo všetkých jeho znakoch pastierskej a kňazskej lásky (z homílie Mons. Štefana Sečku pri kňazskej vysviacke).

 

Od soboty 18. júna 2016 pribudlo do spišského presbytéria 8 novokňazov:

 

Dp. Mgr. Peter Kandra z Olšavky

Dp. Mgr. Matúš Knižacký z Nižnej

Dp. Mgr. Lukáš Kutlák z Rabče

Dp. Mgr. Ján Mahút z Dolného Kubína

Dp. Mgr. Anton Melega z Chraste nad Hornádom

Dp. Mgr. Ing. František Perignát z Malého Slavkova

Dp. Mgr. Marek Suchanovský z Podhoran

Dp. Mgr. Samuel Štefanides z Tatranskej Polianky

 

Novokňazov vysvätil spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Homília Mons. Štefana Sečku pri kňazskej vysviacke.

 


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 3/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info