z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Cirkevný súd  | Dokumenty  | Časopis  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Katechetické námety na pôst a Rok milosrdenstva

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy na svojej internetovej stránke www.dkuspis.sk ponúka nové číslo Katechetických ozvien. Obsahom aktuálneho čísla sú katechetické námety, katechézy i aktivity na Pôstne obdobie Rok milosrdenstva.

Katechetické ozveny
http://www.dkuspis.sk/content/files/Katecheticke_ozveny_3-2015-2016.pdf 

Z obsahu:
Odborný poradca
Liturgické obdobie „Pôst a Veľká noc“ v tematickom pláne (TPU)

http://www.dkuspis.sk/content/files/LITURGICKE_OBDOBIE_POST-A-VELKA_NOC_V_TPU.pdf

Témy milosrdenstva v osnovách náboženstva

http://www.dkuspis.sk/content/files/TEMY_MILOSRDENSTVA_V_OSNOVACH_NABOZENSTVA.pdf
Božie milosrdenstvo ako podstata katechizácie

http://nova.dkuspis.sk/clanky/581-Bozie-milosrdenstvo-ako-podstata-katechizacie/1-Hlavna-stranka/3-Katecheticke-pomocky-a-literatura/4-Odborne-clanky


Ako aktivizovať

List – motivačná aktivita

http://nova.dkuspis.sk/clanky/582-List-motivacna-aktivta/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/1-Oznamy

Milosrdný Ježiš pomáha byť milosrdným (aktivita spojená s katechézou pre žiakov 1.stupňa ZŠ)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/583-Milosrdny-Jezis-pomaha-byt-milosrdnym-1-stupen-ZS/12-Svaty-rok-milosrdenstva

Milosrdný Ježiš pomáha byť milosrdným (aktivita spojená s katechézou pre žiakov 2.-6. ročníka ZŠ)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/584-Milosrdny-Jezis-pomaha-byt-milosrdnym-2-6-rocnik-ZS/12-Svaty-rok-milosrdenstva

Moje skutky telesného milosrdenstva (pracovný list pre žiakov 1. stupňa)

http://www.dkuspis.sk/content/files/MOJE_SKUTKY_TELESNEHO_MILOSRDENSTVA.pdf

Námety na prehĺbenie posolstva Roku milosrdenstva

http://www.dkuspis.sk/content/files/NAMETY_NA_PREHLBENIE_POSOLSTVA_ROKU_MILOSRDENSTVA.pdf

Skutky milosrdenstva vo Svätom Písme

http://nova.dkuspis.sk/clanky/586-Skutky-milosrdenstva-vo-Svatom-pisme/12-Svaty-rok-milosrdenstva

Božie milosrdenstvo mení srdcia

http://nova.dkuspis.sk/clanky/585-Bozie-milosrdenstvo-meni-srdcia-namet-pre-katechezu-vo-farnosti/12-Svaty-rok-milosrdenstva


Katechetické námety

Milosrdný ako Otec (metodický materiál k aktuálnej téme)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/587-Milosrdni-ako-Otec/12-Svaty-rok-milosrdenstva

Pánovo milosrdenstvo nech je nad nami (katechéza)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/588-Panovo-milosrdenstvo-nech-je-nad-nami-katecheza/12-Svaty-rok-milosrdenstva

Márnotratný syn (katechéza)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/589-Marnotratny-syn-katecheza/12-Svaty-rok-milosrdenstva


Iné námety na pôst /archív DKÚ/

http://nova.dkuspis.sk/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/2-Postne-namety-a-katechezy

 


Aktuality
16.4.2018
DOD v kňazskom seminári
viac info

1.4.2018
Púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva
viac info

31.3.2018
Veľkonočné posolstvo diecézneho biskupa 2018
viac info

26.3.2018
Diecézne stretnutie mládeže 2018
viac info

7.3.2018
Slávnosť, spojená s Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule
viac info