z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Katechézy a námety na Advent a Rok milosrdenstva

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zverejnil na stránke www.dkuspis.sk nové číslo Katechetických ozvien. V aktuálnom čísle sú k dispozícii aktuálne informácie, odborné články na rôzne témy a katechézy i aktivity na Advent aj Rok milosrdenstva.

Katechetické ozveny

http://www.dkuspis.sk/content/files/katecheticke-ozveny-2015-16_02_.pdf

Vyberáme z obsahu:
Odborný poradca:
Prejsť bránou milosrdenstva

http://nova.dkuspis.sk/clanky/514-Prejst-branou-milosrdenstva/1-Hlavna-stranka/3-Katecheticke-pomocky-a-literatura/4-Odborne-clanky

Modlitba a jej miesto vo vyučovacej hodine náboženstva

http://nova.dkuspis.sk/clanky/515-Modlitba-a-jej-miesto-vo-vyucovacej-hodine-nabozenstva/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/1-Oznamy

Zaradenie liturgického obdobia „Advent a Vianoce“ do tematického plánu učiteľa (TPU)
http://www.dkuspis.sk/content/files/Zaradenie_liturgickeho_obdobia-Advent-Vianoce_do_TPU.pdf

Ako aktivizovať

Prehĺbenie úcty k Božiemu milosrdenstvu nie iba na Advent

http://nova.dkuspis.sk/clanky/516-Prehlbenie-ucty-k-Boziemu-milosrdenstvu-nie-iba-na-Advent/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/1-Katecheticke-namety-na-Advent-a-Vianoce

ADVENT V ROKU MILOSRDENSTVA
- aktivita spojená s katechézou pre mladších žiakov

http://nova.dkuspis.sk/clanky/517-Advent-v-Roku-milosrdenstva/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/1-Katecheticke-namety-na-Advent-a-Vianoce

ADVENT V ROKU MILOSRDENSTVA

- aktivita spojená s katechézou pre starších žiakov

http://nova.dkuspis.sk/clanky/518-Advent-v-Roku-milosrdenstva-II/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/1-Katecheticke-namety-na-Advent-a-Vianoce

Môj Advent v Roku milosrdenstva 2015

http://www.dkuspis.sk/content/files/Moj_Advent_v_Roku_milosrdenstva_2015.pdf

SVETLO HVIEZDY - Príbeh pre menšie deti (1. ročník ZŠ)

http://www.dkuspis.sk/content/files/SVETLO_HVIEZDY.pdf

SKÔR, NEŽ SA NARODÍ (súťažná a zábavná adventná aktivita)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/519-Skor-nez-sa-narodi/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/1-Katecheticke-namety-na-Advent-a-Vianoce

O BOŽOM MILOSRDENSTVE V RODINE SV. FAUSTÍNY (svedectvo)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/520-O-Bozom-milosrdenstve-v-rodine-sv-Fautiny-svedectvo/1-Hlavna-stranka/3-Katecheticke-pomocky-a-literatura/4-Odborne-clanky

Katechetické námety
Pozvanie na hostinu (katechéza)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/521-Pozvanie-na-hostinu-katecheza/3-Farska-katecheza/1-Oznamy

Aj pre Zacheja prišli Vianoce (dramatizované čítanie)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/522-Aj-pre-Zacheja-prisli-Vianoce-dramatizovane-citanie/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/1-Katecheticke-namety-na-Advent-a-Vianoce

Predstavenie projektu R. Oberthüra: Obrazy života – život v obrazoch
http://www.dkuspis.sk/content/files/Obrazy_zivota-zivot_v_obrazoch.pdf 

Milosrdenstvo mení svet

http://www.nova.dkuspis.sk/clanky/523-Milosrdenstvo-meni-svet-katecheticky-namet-na-ADVENT-2015/1-Hlavna-stranka/1-Oznamy

Podobné námety na ADVENT A VIANOCE

http://www.nova.dkuspis.sk/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/1-Katecheticke-namety-na-Advent-a-Vianoce


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 3/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info