z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Cirkevný súd  | Dokumenty  | Časopis  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Katechézy a námety na Advent a Rok milosrdenstva

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zverejnil na stránke www.dkuspis.sk nové číslo Katechetických ozvien. V aktuálnom čísle sú k dispozícii aktuálne informácie, odborné články na rôzne témy a katechézy i aktivity na Advent aj Rok milosrdenstva.

Katechetické ozveny

http://www.dkuspis.sk/content/files/katecheticke-ozveny-2015-16_02_.pdf

Vyberáme z obsahu:
Odborný poradca:
Prejsť bránou milosrdenstva

http://nova.dkuspis.sk/clanky/514-Prejst-branou-milosrdenstva/1-Hlavna-stranka/3-Katecheticke-pomocky-a-literatura/4-Odborne-clanky

Modlitba a jej miesto vo vyučovacej hodine náboženstva

http://nova.dkuspis.sk/clanky/515-Modlitba-a-jej-miesto-vo-vyucovacej-hodine-nabozenstva/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/1-Oznamy

Zaradenie liturgického obdobia „Advent a Vianoce“ do tematického plánu učiteľa (TPU)
http://www.dkuspis.sk/content/files/Zaradenie_liturgickeho_obdobia-Advent-Vianoce_do_TPU.pdf

Ako aktivizovať

Prehĺbenie úcty k Božiemu milosrdenstvu nie iba na Advent

http://nova.dkuspis.sk/clanky/516-Prehlbenie-ucty-k-Boziemu-milosrdenstvu-nie-iba-na-Advent/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/1-Katecheticke-namety-na-Advent-a-Vianoce

ADVENT V ROKU MILOSRDENSTVA
- aktivita spojená s katechézou pre mladších žiakov

http://nova.dkuspis.sk/clanky/517-Advent-v-Roku-milosrdenstva/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/1-Katecheticke-namety-na-Advent-a-Vianoce

ADVENT V ROKU MILOSRDENSTVA

- aktivita spojená s katechézou pre starších žiakov

http://nova.dkuspis.sk/clanky/518-Advent-v-Roku-milosrdenstva-II/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/1-Katecheticke-namety-na-Advent-a-Vianoce

Môj Advent v Roku milosrdenstva 2015

http://www.dkuspis.sk/content/files/Moj_Advent_v_Roku_milosrdenstva_2015.pdf

SVETLO HVIEZDY - Príbeh pre menšie deti (1. ročník ZŠ)

http://www.dkuspis.sk/content/files/SVETLO_HVIEZDY.pdf

SKÔR, NEŽ SA NARODÍ (súťažná a zábavná adventná aktivita)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/519-Skor-nez-sa-narodi/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/1-Katecheticke-namety-na-Advent-a-Vianoce

O BOŽOM MILOSRDENSTVE V RODINE SV. FAUSTÍNY (svedectvo)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/520-O-Bozom-milosrdenstve-v-rodine-sv-Fautiny-svedectvo/1-Hlavna-stranka/3-Katecheticke-pomocky-a-literatura/4-Odborne-clanky

Katechetické námety
Pozvanie na hostinu (katechéza)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/521-Pozvanie-na-hostinu-katecheza/3-Farska-katecheza/1-Oznamy

Aj pre Zacheja prišli Vianoce (dramatizované čítanie)

http://nova.dkuspis.sk/clanky/522-Aj-pre-Zacheja-prisli-Vianoce-dramatizovane-citanie/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/1-Katecheticke-namety-na-Advent-a-Vianoce

Predstavenie projektu R. Oberthüra: Obrazy života – život v obrazoch
http://www.dkuspis.sk/content/files/Obrazy_zivota-zivot_v_obrazoch.pdf 

Milosrdenstvo mení svet

http://www.nova.dkuspis.sk/clanky/523-Milosrdenstvo-meni-svet-katecheticky-namet-na-ADVENT-2015/1-Hlavna-stranka/1-Oznamy

Podobné námety na ADVENT A VIANOCE

http://www.nova.dkuspis.sk/3-Farska-katecheza/2-Farska-katecheza/2-Liturgicka-katecheza/1-Katecheticke-namety-na-Advent-a-Vianoce


Aktuality
16.4.2018
DOD v kňazskom seminári
viac info

1.4.2018
Púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva
viac info

31.3.2018
Veľkonočné posolstvo diecézneho biskupa 2018
viac info

26.3.2018
Diecézne stretnutie mládeže 2018
viac info

7.3.2018
Slávnosť, spojená s Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule
viac info