z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Podporte svojím hlasom obnovu katedrály

Svojím hlasom môžete podporiť obnovu vzácnych vitráží Kaplnky Zápoľských v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule a vyhrať fotoaparát

Milí priatelia,

máme tu ďalšie on-line hlasovanie Nadácie VÚB v projekte Poklady môjho srdca a teda aj možnosť získať nemalé finančné prostriedky. Tento rok chce nadácia pomôcť obnove vitrážových okien. Spišská Kapitula so svojimi krásnymi, vzácnymi a historickými vitrážami v Katedrále sv. Martina sa spolu s ďalšími uchádza o finančné prostriedky na obnovu vitráží až vo výške 70 000 eur podľa náročnosti reštaurovania.

Prosíme Vás o Váš hlas pre vitráže v Spišskej Kapitule. Hlasovanie bude prebiehať do 30.11.2014 cez internet na www.vub.sk/vitraze. Na web stránke je Spišská Kapitula posledná, vpravo dole. Na hlasovanie je okrem internetu potrebný aj mobilný telefón so SIM kartou niektorého slovenského operátora. Hlasovať môže každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Keďže ide o našu vzácnu pamiatku a nemalé finančné prostriedky pre jej obnovu, chceme Vás požiadať nielen o samotné zahlasovanie za spomínaný objekt, ale aj o spoluprácu pri propagácii v rámci Vašich možností: cez Vašu web stránku, Facebook, rozposlaním informačných emailov Vašim priateľom a známym, a pod. Ďakujeme Vám za Váš hlas, i za Vašu námahu pri propagácii hlasovania. V prípade, že budeme úspešní v hlasovaní, budete môcť mať príjemný pocit, že i Vaším hlasom a Vašou aktivitou sa obnovila pamiatka, zapísaná aj do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Navyše, ako hlasujúci môžete vyhrať digitálnu zrkadlovku NIKON D3100.

História Kaplnky Zápoľských

V roku 1465 sa stal spišským županom a majiteľom Spišského hradu palatín Imrich Zápoľský. Rod Zápoľských bol veľmi bohatý a od roku 1488 boli Zápoľskí dedičnými županmi Spiša. Je teda logické, že chceli mať v blízkosti Spišského hradu svoju pohrebnú kaplnku. Začali ju stavať okolo roku 1493 a dokončená bola pravdepodobne v roku 1499, keď bol v nej pochovaný palatín Štefan Zápoľský. Nová kaplnka vznikla na mieste vtedajšej menšej Kaplnky Božieho Tela a prevzala toto patrocínium. Zdá sa, že ju postavili majstri košickej huty, ktorí pracovali na tamojšom Dóme sv. Alžbety.

Gotické okná v Kaplnke Zápoľských

Priestor kaplnky sa spája s priestorom katedrály dvoma otvorenými arkádami. Gotický charakter je zdôraznený obrovskými oknami s krásnymi kružbami a jemnou sieťovou klenbou. V zadnej časti kaplnky sa nachádzajú dve sakristie a empora, ktorá má prekrásnu neskorogotickú kružbu. Kaplnka podstatne zväčšuje priestorový dojem z katedrály. Z vonkajšej strany ju podopiera osem podporných pilierov, ktoré trikrát stupňovito nadrastajú a končia sa fiálami vyzdobenými krabmi. Okná v Kaplnke Zápoľských sú staršie ako v presbytériu katedrály. Vznikli počas generálnej opravy kaplnky biskupom Jozefom Samassom v rokoch 1872-1873. Námet namaľoval František Storno a zhotovil ich Albert Neuhauser v Innsbrucku. Všetky výjavy majú vzťah ku Sviatosti oltárnej, pretože patrocíniom kaplnky je Božie Telo. Na prvom okne je motív Stvorenia sveta a Svadby v Káne Galilejskej. Druhé okno predstavuje Izraelitov obdarených mannou a Rozmnoženie chlebov a rýb. Tretie Obetu Melchizedecha a Poslednú večeru, štvrté Obetovanie baránkaUkrižovanie, piate Stôl s 12 bochníkmi chleba a Emauzských učeníkov a posledné okno predstavuje Proroka MalachiášaPrijímanie veriacich. Všetky scény sú doplnené príslušnými latinskými citátmi z Biblie. 

príloha

pútnik najvzácnejší

priebežné hlasovanie k 10.11.2014

priebežné hlasovanie k 18.11.2014

priebežné hlasovanie k 24.11.2014

výsledky hlasovania k 31.11.2014


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 3/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info