z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info  | Partneri

Odpustovú slávnosť v Spišskej Kapitule bude sláviť kardinál Joachim Meisner

  V nedeľu 10. novembra 2013 o 10.00 bude v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule celebrovať slávnostnú odpustovú svätú omšu kolínsky arcibiskup - kardinál Joachim Meisner, ktorý prichádza do Spišskej Kapituly na pozvanie spišského biskupa Mons. Štefana Sečku.

Jeho Eminencia Joachim kardinál Meisner v časoch totality niekoľkokrát navštívil Spišskú diecézu. Slúžil aj svätú omšu na Mariánskej hore v Levoči pri zatvorených dverách. Pre Spišskú diecézu mal a stále má otvorené srdce. Je obdivuhodný jeho záujem o mariánske pútnické miesto v Levoči, dnes už začlenené do siete mariánskych pútnických miest Európy. Po páde totality pri rôznych príležitostiach viackrát celebroval svätú omšu v Levoči a v Spišskej Kapitule.

Kardinál Joachim Meisner je od roku 2006 čestným občanom Levoče. Jeho dlhodobo trvajúci vzťah k Spišskej diecéze vyjadril aj tým, že na pohrebe emeritného spišského biskupa Mons. Františka Tondru bol hlavným celebrantom.

Joachim Kardinal Meisner, kolínsky arcibiskup

Životopis kardinála Meisnera

Narodil sa 25. decembra 1933 v Breslaui-Lisse, čo je dnešná Wroclaw v Poľskej republike. Teologické štúdia absolvoval v rokoch 1959 – 1962 v Erfurte. Kňazskú vysviacku prijal 22. decembra 1962 v Erfurte. V rokoch 1963 – 1975 bol kaplánom v Heiligenstadte vo farnosti svätého Egídia a Erfurte vo farnosti Svätého Kríža. Okrem toho vykonával duchovného správcu miestnej Charity a až do biskupskej vysviacky bol poverovaný rôznymi pastoračnými aktivitami. V roku 1969 bol promovaný za doktora teológie (ThDr.) na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Pápež Pavol VI. ho menoval za titulárneho biskupa Vinskeho s poverením pomocného biskupa pre Apoštolskú administratúru v Erfurt-Meiningen. Biskupskú vysviacku prijal 17. mája 1975 v Erfurte. Po smrti kardinála Bengscha sa stal od 17. mája 1980 berlínskym biskupom. Od roku 1982 do roku 1989 bol predsedom Berlínskej biskupskej konferencie. 5. januára 1983 bol pápežom Jánom Pavlom II. menovaný a 2. februára 1983 kreovaný za kardinála. Od 12. februára 1989 je kolínskym arcibiskupom.

Predseda 

komisie Nemeckej biskupskej konferencie pre liturgické otázky

sekcie solidarity v združení RENOVABIS

subkomisie pre nadväzovanie vzťahov Nemeckej biskupskej konferencie so strednou a východnou Európou

Člen

vatikánskej Kongregácie pre biskupov

vatikánskej Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí

vatikánskej Kongregácie pre klérus

pápežskej Rady pre legislatívne texty

Prefektúry pre ekonomickú agendu Svätého Stolca

Rady kardinálov pre organizačné a ekonomické otázky Svätého Stolca

komisie Nemeckej biskupskej konferencie pre celocirkevné úlohy

Hlavného výboru Pápežských misijných diel

 

Čestné tituly

Prezident biskupskej komisie "Ecclesia celebrans"

viacnásobný čestný doktor, čestný senátor a čestný občan

nositeľ významných Rádov a ocenení Spolkovej republiky Nemecko

 

Peter Majda


Aktuality
10.7.2018
Púť k sv. Anne v Kluknave 2018
viac info

2.7.2018
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

17.6.2018
Diakoni a novokňazi 2018
viac info

16.4.2018
DOD v kňazskom seminári
viac info

1.4.2018
Púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva
viac info