z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Na stretnutí zasvätených odznela prednáška na tému: Úloha pápeža

Deň zasväteného života v Spišskej Kapitule

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka slávil v sobotu 2. februára 2013 Deň zasväteného života spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami, ktoré pôsobia v Spišskej diecéze. Stretnutie sa začalo svätou omšou v kaplnke sv. Jána Nepomuckého v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule, pri ktorej si prítomní obnovili svoje zasvätenie.

Biskup vychádzal vo svojej homílii z evanjelia sviatku Obetovania Pána, v ktorom  spravodlivý Simeon nazval Krista svetlom na osvietenie pohanov. „Kristus je aj svetlom nášho života, osvetľuje tajomstvo života každého človeka a zvlášť zasvätených osôb“, povedal biskup a poukázal na to, že Kristus, ako Majster života, zvláštnym spôsobom, s obdivuhodným taktom a jemnosťou vstupuje do hlbín duší a svedomí ľudí. Biskup zároveň pripomenul, že Ježiš Kristus je na začiatku každého povolania: „Je Majstrom aj našich povolaní, on nám zjavil pravdu, že človek môže nájsť sám seba v plnej miere iba v obetovaní svojho života v službe Bohu i blízkym.“ Členov inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života tiež vyzval, aby boli verní svojej charizme. V závere diecézny biskup vyzdvihol zmysel stretnutia zasvätených osôb: „Aj toto stretnutie je poďakovaním za Kristovo svetlo, ktoré ostáva medzi nami. Preto ďakujme za všetko, čo sa vďaka Kristovi stalo v nás svetlom a prestalo byť tmavým a nepoznaným.“

Stretnutie s biskupom pokračovalo obedom a prednáškou na tému Úloha pápeža, ktorú si pripravil morálny teológ Martin Koleják.

Tohto roku na stretnutie prišlo 150 zasvätených osôb z celkového počtu 325. V Spišskej diecéze v súčasnosti aktívne pôsobí 39 rehoľných kňazov, 11 rehoľných bratov, 275 rehoľných sestier, 6 novicov a 6 noviciek.

 

Peter Majda

 PREDNÁŠKA M. Kolejáka_Úloha pápeža

 


Aktuality
20.2.2018
Koncert Ján Pavol II. v Spišskej Novej Vsi
viac info

8.2.2018
Pôstne materiály z DKÚ - ponuka
viac info

8.1.2018
Pozvánka na stretnutie so zasvätenými osobami
viac info

29.12.2017
Rekolekčná prednáška diecézneho biskupa
viac info

22.12.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info