z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Cirkevný súd  | Dokumenty  | Časopis  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Na stretnutí zasvätených odznela prednáška na tému: Úloha pápeža

Deň zasväteného života v Spišskej Kapitule

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka slávil v sobotu 2. februára 2013 Deň zasväteného života spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami, ktoré pôsobia v Spišskej diecéze. Stretnutie sa začalo svätou omšou v kaplnke sv. Jána Nepomuckého v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule, pri ktorej si prítomní obnovili svoje zasvätenie.

Biskup vychádzal vo svojej homílii z evanjelia sviatku Obetovania Pána, v ktorom  spravodlivý Simeon nazval Krista svetlom na osvietenie pohanov. „Kristus je aj svetlom nášho života, osvetľuje tajomstvo života každého človeka a zvlášť zasvätených osôb“, povedal biskup a poukázal na to, že Kristus, ako Majster života, zvláštnym spôsobom, s obdivuhodným taktom a jemnosťou vstupuje do hlbín duší a svedomí ľudí. Biskup zároveň pripomenul, že Ježiš Kristus je na začiatku každého povolania: „Je Majstrom aj našich povolaní, on nám zjavil pravdu, že človek môže nájsť sám seba v plnej miere iba v obetovaní svojho života v službe Bohu i blízkym.“ Členov inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života tiež vyzval, aby boli verní svojej charizme. V závere diecézny biskup vyzdvihol zmysel stretnutia zasvätených osôb: „Aj toto stretnutie je poďakovaním za Kristovo svetlo, ktoré ostáva medzi nami. Preto ďakujme za všetko, čo sa vďaka Kristovi stalo v nás svetlom a prestalo byť tmavým a nepoznaným.“

Stretnutie s biskupom pokračovalo obedom a prednáškou na tému Úloha pápeža, ktorú si pripravil morálny teológ Martin Koleják.

Tohto roku na stretnutie prišlo 150 zasvätených osôb z celkového počtu 325. V Spišskej diecéze v súčasnosti aktívne pôsobí 39 rehoľných kňazov, 11 rehoľných bratov, 275 rehoľných sestier, 6 novicov a 6 noviciek.

 

Peter Majda

 PREDNÁŠKA M. Kolejáka_Úloha pápeža

 


Aktuality
16.4.2018
DOD v kňazskom seminári
viac info

1.4.2018
Púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva
viac info

31.3.2018
Veľkonočné posolstvo diecézneho biskupa 2018
viac info

26.3.2018
Diecézne stretnutie mládeže 2018
viac info

7.3.2018
Slávnosť, spojená s Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule
viac info