z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Slávenie Jubilea 2013 a Roka viery

Od 5. júla 2012 do 31. decembra  2013 slávime na Slovensku Rok veľkého jubilea – 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. V súvislosti s týmto jubileom budete iste vo farnostiach konať rôzne aktivity, či už akadémie alebo rôzne prednášky a katechézy. Aj vďaka nášmu kňazovi Pavlovi Janáčovi sa už v tomto dvojročnom období prípravy na toto jubileum ponúkali rôzne materiály a publikácie, ktoré sú aj prístupné v elektronickej podobe na internetovej stránke diecézy v sekcii Jubileum 2013.

S týmto jubileom veľmi krásne korešponduje aj Rok viery, ktorý ohlásil Svätý Otec Benedikt XVI., a ktorý sa začína symbolicky na 50-te výročie začiatku Druhého vatikánskeho koncilu – 11. októbra 2012 a potrvá do 24. novembra 2013, čo je Nedeľa Krista Kráľa.

Sláveniu Jubilea 2013 a Roka viery môže napomôcť aj Inštrukcia pre slávenie Jubilejného roku a Roku viery, ktorú vydal spišský biskup. V Inštrukcii je 21 nariadení a odporúčaní pre kňazov a veriacich Spišskej diecézy. Cieľom Inštrukcie je, aby veriaci znovu objavili poklad viery a radostne vydávali svedectvo o svojej viere. K tomu má napomôcť aj druhá publikácia - Zamyslenia spišského biskupa na Jubilejný rok a Rok viery. Obidve publikácie sú prístupne v elektronickej podobe na úvodnej internetovej stránke diecézy.


Aktuality
8.12.2017
Kaplnka Zápoľskovcov sa obnovuje
viac info

23.11.2017
Konferencia o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi
viac info

3.11.2017
Konferencia 14. - 15. november 2017
viac info

30.10.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

10.10.2017
Dni kresťanskej kultúry IV.
viac info