z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Cirkevný súd  | Dokumenty  | Časopis  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Slávenie Jubilea 2013 a Roka viery

Od 5. júla 2012 do 31. decembra  2013 slávime na Slovensku Rok veľkého jubilea – 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. V súvislosti s týmto jubileom budete iste vo farnostiach konať rôzne aktivity, či už akadémie alebo rôzne prednášky a katechézy. Aj vďaka nášmu kňazovi Pavlovi Janáčovi sa už v tomto dvojročnom období prípravy na toto jubileum ponúkali rôzne materiály a publikácie, ktoré sú aj prístupné v elektronickej podobe na internetovej stránke diecézy v sekcii Jubileum 2013.

S týmto jubileom veľmi krásne korešponduje aj Rok viery, ktorý ohlásil Svätý Otec Benedikt XVI., a ktorý sa začína symbolicky na 50-te výročie začiatku Druhého vatikánskeho koncilu – 11. októbra 2012 a potrvá do 24. novembra 2013, čo je Nedeľa Krista Kráľa.

Sláveniu Jubilea 2013 a Roka viery môže napomôcť aj Inštrukcia pre slávenie Jubilejného roku a Roku viery, ktorú vydal spišský biskup. V Inštrukcii je 21 nariadení a odporúčaní pre kňazov a veriacich Spišskej diecézy. Cieľom Inštrukcie je, aby veriaci znovu objavili poklad viery a radostne vydávali svedectvo o svojej viere. K tomu má napomôcť aj druhá publikácia - Zamyslenia spišského biskupa na Jubilejný rok a Rok viery. Obidve publikácie sú prístupne v elektronickej podobe na úvodnej internetovej stránke diecézy.


Aktuality
16.4.2018
DOD v kňazskom seminári
viac info

1.4.2018
Púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva
viac info

31.3.2018
Veľkonočné posolstvo diecézneho biskupa 2018
viac info

26.3.2018
Diecézne stretnutie mládeže 2018
viac info

7.3.2018
Slávnosť, spojená s Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule
viac info