z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info  | Partneri

Slávenie Jubilea 2013 a Roka viery

Od 5. júla 2012 do 31. decembra  2013 slávime na Slovensku Rok veľkého jubilea – 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. V súvislosti s týmto jubileom budete iste vo farnostiach konať rôzne aktivity, či už akadémie alebo rôzne prednášky a katechézy. Aj vďaka nášmu kňazovi Pavlovi Janáčovi sa už v tomto dvojročnom období prípravy na toto jubileum ponúkali rôzne materiály a publikácie, ktoré sú aj prístupné v elektronickej podobe na internetovej stránke diecézy v sekcii Jubileum 2013.

S týmto jubileom veľmi krásne korešponduje aj Rok viery, ktorý ohlásil Svätý Otec Benedikt XVI., a ktorý sa začína symbolicky na 50-te výročie začiatku Druhého vatikánskeho koncilu – 11. októbra 2012 a potrvá do 24. novembra 2013, čo je Nedeľa Krista Kráľa.

Sláveniu Jubilea 2013 a Roka viery môže napomôcť aj Inštrukcia pre slávenie Jubilejného roku a Roku viery, ktorú vydal spišský biskup. V Inštrukcii je 21 nariadení a odporúčaní pre kňazov a veriacich Spišskej diecézy. Cieľom Inštrukcie je, aby veriaci znovu objavili poklad viery a radostne vydávali svedectvo o svojej viere. K tomu má napomôcť aj druhá publikácia - Zamyslenia spišského biskupa na Jubilejný rok a Rok viery. Obidve publikácie sú prístupne v elektronickej podobe na úvodnej internetovej stránke diecézy.


Aktuality
24.11.2018
Pohreb kňaza - vdp. R. Vetrík
viac info

9.11.2018
Pamätný deň BS biskupa Jána Vojtaššáka 2018
viac info

6.11.2018
Dni kresťanskej kultúry 2018
viac info

31.10.2018
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

7.8.2018
Pamätný deň biskupa Vojtaššáka 2018
viac info