z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Spišská diecéza má osem novokňazov a sedem nových diakonov

 V sobotu 16. júna 2012 spišský biskup Mons. Štefan Sečka vysvätil pre spišskú diecézu osem novokňazov, ktorí sa šesť rokov pripravovali na kňazstvo. Tesne pred vysviackou si vykonali duchovné cvičenia a v sobotu 9. júna po vykonaní štátnych skúšok boli promovaní na magistrov katolíckej teológie. Odo dňa kňazskej vysviacky sú dekrétom poverení vykonávať kňazskú službu v konkrétnych farnostiach Spišskej diecézy. Biskup vo svojej homílii ordinandom pripomenul, že v ich kňazskom živote musia pamätať na evanjeliové odumieranie tomuto svetu a zapálenosť v ohlasovaní Božieho slova. Zároveň ich povzbudil slovami: „Nedajte sa znechutiť a nikdy nemerajte a nepočítajte, čo všetko a či je to ešte našou povinnosťou." Biskup tiež upriamil pozornosť na slová Svätého Otca Benedikta XVI., ktorý v jednej knihe hovorí, že naozaj naša kňazská služba je dar, ktorý si nesmieme nechať pre seba, ale máme ho odovzdávať Božiemu ľudu. V závere biskup povzbudil novokňazov k radostnej horlivosti za spásu duší a aby si svoje kňazské povolanie vychutnávali až do hĺbky. „Želám vám, moji drahí, aby s pomocou Panny Márie vaše kňazské povolanie bolo pre vás najdrahšou skutočnosťou vášho života a aby bolo vaším potešením. Buďte vždy spokojní, že ste kňazmi, po celý život, aby ste najväčšiu radosť mohli zakúsiť vtedy, keď vám sám Pán príde v ústrety. Nech sa na príhovor sv. Cyrila Metoda váš život stane požehnaním pre Boží ľud“, povedal biskup na záver homílie. Novokňazi sa na záver slávnosti poďakovali otcovi biskupovi, predstaveným kňazského seminára, svojim rodičom, priateľom a známym a úprimne vyznali, že sa chcú dávať ako  „dobrý chlieb“ Božiemu ľudu, ku ktorému budú poslaní. Hneď  po vysviacke, v nedeľu 17. júna 2012 slúžili novokňazi svoje primičné sväté omše vo svojich rodiskách.

Novokňazov v Spišskej diecéze dostanú tieto farnosti: Námestovo, Ludrová, Poprad, Svit, Kežmarok, Spišská Belá, Vysoké Tatry a Stará Ľubovňa.

Novokňazi Spišskej diecézy s miestom určenia kaplánskeho miesta:

Pavol Forgáč, Oravský Podzámok

kaplán v Poprade

 

Karol Križian, Okoličné

kaplán v Spišskej Belej

 

Radoslav Majerník, Spišská Nová Ves

kaplán v Starej Ľubovni

 

Vladimír Malec, Poprad

kaplán vo Svite

 

Matúš Oravec, Kežmarok

kaplán v Ludrovej

 

Roman Saniga, Liptovské Revúce

kaplán v Námestove

 

Martin Schreiner, Hubová

kaplán v Kežmarku

 

Patrik Taraj, Tvrdošín, Krásna Hôrka

kaplán vo Vysokých Tatrách

 

Spišský biskup vysvätil vo štvrtok 14. júna 2012 pre Spišskú diecézu aj sedem nových diakonov, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Biskup v závere slávnosti poukázal aj na symbolické číslo „sedem“, čo znamená plnosť. Vyjadril tak nádej, že noví diakoni budú tak , ako prví diakoni v Cirkvi, ktorých bolo tiež sedem, plní Ducha Svätého a nebude im chýbať duch nábožnosti, ochoty a služby. Zároveň im pripomenul, že sú jeho prvými diakonmi, ktorých svätí ako diecézny biskup. Diakoni počas prázdnin budú vykonávať diakonskú prax v jednotlivých farnostiach Spišskej diecézy.

Noví diakoni Spišskej diecézy:

Štefan Belko, Liptovská Štiavnica

Peter Duffala, Chmeľnica

Lukáš Fejerčák, Kežmarok

Peter Gaži, Valaliky

Marek Jamrich, Ľubochňa

Dominik, Janky, Ružomberok

Martin Zummer, Vrbov


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 3/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info