z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info  | Partneri

Spišská diecéza má nového diecézneho biskupa

V sobotu 10.9.2011 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule pri eucharistickej slávnosti prevzal kánonické vlastnenie Spišskej diecézy a úrad spišského diecézneho biskupa Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. doterajší spišský pomocný biskup a generálny vikár.

 

  

  Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

 

 

6. 7. 1953 - narodený v Spišskom Štvrtku

6. 6. 1976 - ordinovaný v Bratislave Mons. Júliusom Gábrišom

15. 10. 1978 - kaplán v Spišskej Novej Vsi

1. 10. 1980 - kaplán v Dolnom Kubíne

1. 3. 1984 - farský administrátor v Liptovských Revúcach

1. 5. 1990 - vicerektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a odborný asistent

na Teologickom inštitúte Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave

9. 6. 1992 - Monsignor (Kaplán Jeho Svätosti)

12. 6. 1997 - licenciát z teológie na KUL v Lubline

4. 5. 2000 - doktorát z teológie na CMBF UK v Bratislave a vedecko-akademická hodnosť PhD.

28. 6. 2002 - menovaný za spišského pomocného biskupa s titulom cirkvi Sitskej

27. 7. 2002 - konsekrovaný v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí

1. 8. 2002 - menovaný za generálneho vikára

23. 10. 2002 - predseda Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a v SKCH

4. 8. 2011  - vymenovaný za spišského diecézneho biskupa

10. 9. 2011  - kánonicky prevzal úrad spišského diecézneho biskupa

 

Nový erb diecézneho biskupa

 

 

Kristov kríž nech nás zdokonalí

 

 

 


Aktuality
24.11.2018
Pohreb kňaza - vdp. R. Vetrík
viac info

9.11.2018
Pamätný deň BS biskupa Jána Vojtaššáka 2018
viac info

6.11.2018
Dni kresťanskej kultúry 2018
viac info

31.10.2018
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

7.8.2018
Pamätný deň biskupa Vojtaššáka 2018
viac info