z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Spišská diecéza má nového diecézneho biskupa

V sobotu 10.9.2011 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule pri eucharistickej slávnosti prevzal kánonické vlastnenie Spišskej diecézy a úrad spišského diecézneho biskupa Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. doterajší spišský pomocný biskup a generálny vikár.

 

  

  Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

 

 

6. 7. 1953 - narodený v Spišskom Štvrtku

6. 6. 1976 - ordinovaný v Bratislave Mons. Júliusom Gábrišom

15. 10. 1978 - kaplán v Spišskej Novej Vsi

1. 10. 1980 - kaplán v Dolnom Kubíne

1. 3. 1984 - farský administrátor v Liptovských Revúcach

1. 5. 1990 - vicerektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a odborný asistent

na Teologickom inštitúte Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave

9. 6. 1992 - Monsignor (Kaplán Jeho Svätosti)

12. 6. 1997 - licenciát z teológie na KUL v Lubline

4. 5. 2000 - doktorát z teológie na CMBF UK v Bratislave a vedecko-akademická hodnosť PhD.

28. 6. 2002 - menovaný za spišského pomocného biskupa s titulom cirkvi Sitskej

27. 7. 2002 - konsekrovaný v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí

1. 8. 2002 - menovaný za generálneho vikára

23. 10. 2002 - predseda Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a v SKCH

4. 8. 2011  - vymenovaný za spišského diecézneho biskupa

10. 9. 2011  - kánonicky prevzal úrad spišského diecézneho biskupa

 

Nový erb diecézneho biskupa

 

 

Kristov kríž nech nás zdokonalí

 

 

 


Aktuality
17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info

8.2.2021
TV LUX - Vysielanie dokumentov o biskupovi Vojtaššákovi
viac info

5.2.2021
Pamätný deň biskupskej vysviacky BS Jána Vojtaššáka
viac info

18.1.2021
Obnova starého kláštora minoritov v Levoči
viac info

26.12.2020
Nové číslo časopisu Kapitula - 5/2020
viac info