z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Inštitúcie  | Linky  | Časopis  | Foto  | Dokumenty  | Bohoslužby

 

 Veľká noc 2017

Oltár v biskupskej kaplnke v Spišskej Kapitule

Surrexit Christus, spes mea .

Nech všetci počujú tento radostný hlas Cirkvi prostredníctvom slov, ktoré starobylý hymnus vkladá do úst Márie Magdalény, ktorá prvá stretla zmŕtvychvstalého Ježiša. Ona sa ponáhľala za ostatnými učeníkmi a zvestovala im: Videla som Pána” (Jn 20, 18). Aj my, ktorí sme prešli púšťou pôstneho obdobia a tiež bolestné dni Pánovho utrpenia, dajme dnes priestor víťaznému zvolaniu: Vstal zmŕtvych! Naozaj vstal zmŕtvych! (Urbi et orbi, Santa Pasqua, 8.4.2012) 

Všetkým vyprosujeme milostiplnú Veľkú noc. 

 

diecézny biskup a pracovníci diecéznej kúrie


Aktuality
16.4.2017
Veľkonočné posolstvo spišského biskupa
viac info

14.4.2017
Zelený štvrtok v Spišskej Kapitule
viac info

13.3.2017
Pohreb kňaza-Mons. Janáč
viac info

2.3.2017
Ponuka katechéz a námetov na Pôst a Rok sv. Martina
viac info

28.2.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info