z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

 

 Veľká noc 2017

Oltár v biskupskej kaplnke v Spišskej Kapitule

Surrexit Christus, spes mea .

Nech všetci počujú tento radostný hlas Cirkvi prostredníctvom slov, ktoré starobylý hymnus vkladá do úst Márie Magdalény, ktorá prvá stretla zmŕtvychvstalého Ježiša. Ona sa ponáhľala za ostatnými učeníkmi a zvestovala im: Videla som Pána” (Jn 20, 18). Aj my, ktorí sme prešli púšťou pôstneho obdobia a tiež bolestné dni Pánovho utrpenia, dajme dnes priestor víťaznému zvolaniu: Vstal zmŕtvych! Naozaj vstal zmŕtvych! (Urbi et orbi, Santa Pasqua, 8.4.2012) 

Všetkým vyprosujeme milostiplnú Veľkú noc. 

 

diecézny biskup a pracovníci diecéznej kúrie


Aktuality
20.2.2018
Koncert Ján Pavol II. v Spišskej Novej Vsi
viac info

8.2.2018
Pôstne materiály z DKÚ - ponuka
viac info

8.1.2018
Pozvánka na stretnutie so zasvätenými osobami
viac info

29.12.2017
Rekolekčná prednáška diecézneho biskupa
viac info

22.12.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info