z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Cirkevný súd  | Dokumenty  | Časopis  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

 

Tlačivo Detský domov sv. Klementa Hofbauera

 

Názov: Detský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby

Detský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci je akreditovaným subjektom, ktorý vznikol transformáciou internátu Špeciálnej základnej školy internátnej v Podolínci. Je cirkevným zariadením, ktoré vychováva detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou od narodenia až do dospelosti (v zmysle zákona č. 305/2005) prevažne s ľahkým mentálnym postihnutím. Detský domov začal svoju činnosť od 1. januára 2006. Budova detského domova sa nachádza v areáli kláštora redemptoristov.


Aktuality
7.3.2018
Slávnosť, spojená s Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule
viac info

3.3.2018
24 hodín pre Pána v Spišskej diecéze
viac info

27.2.2018
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

20.2.2018
Koncert Ján Pavol II. v Spišskej Novej Vsi
viac info

8.2.2018
Pôstne materiály z DKÚ - ponuka
viac info