z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

 

Tlačivo Detský domov sv. Klementa Hofbauera

 

Názov: Detský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby

Detský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci je akreditovaným subjektom, ktorý vznikol transformáciou internátu Špeciálnej základnej školy internátnej v Podolínci. Je cirkevným zariadením, ktoré vychováva detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou od narodenia až do dospelosti (v zmysle zákona č. 305/2005) prevažne s ľahkým mentálnym postihnutím. Detský domov začal svoju činnosť od 1. januára 2006. Budova detského domova sa nachádza v areáli kláštora redemptoristov.


Aktuality
10.10.2017
Dni kresťanskej kultúry IV.
viac info

3.10.2017
Biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo
viac info

22.9.2017
Pohreb kňaza - M. Mikula
viac info

18.7.2017
Nehoda v Alpách
viac info

13.7.2017
Púť ku sestre Zdenke do Krivej
viac info