z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

 

Tlačivo Detský domov sv. Klementa Hofbauera

 

Názov: Detský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby

Detský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci je akreditovaným subjektom, ktorý vznikol transformáciou internátu Špeciálnej základnej školy internátnej v Podolínci. Je cirkevným zariadením, ktoré vychováva detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou od narodenia až do dospelosti (v zmysle zákona č. 305/2005) prevažne s ľahkým mentálnym postihnutím. Detský domov začal svoju činnosť od 1. januára 2006. Budova detského domova sa nachádza v areáli kláštora redemptoristov.


Aktuality
8.12.2017
Kaplnka Zápoľskovcov sa obnovuje
viac info

23.11.2017
Konferencia o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi
viac info

3.11.2017
Konferencia 14. - 15. november 2017
viac info

30.10.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

10.10.2017
Dni kresťanskej kultúry IV.
viac info