z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

 

TLAČIVO Diecézny katechetický úrad

 

O podporu 2% zo zaplatenej dane v prospech zaregistrovaných neziskových organizácií a občianskych združení sa uchádza aj Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy.

Každoročne z tohto príjmu realizujeme nákup technických prostriedkov, literatúry, tvoríme materiály na katechézu. Prostriedky z 2% používame i na grafickú prácu a tlač materiálov. Hoci nezískavame vysoké čiastky, predsa je to pre nás nezanedbateľná pomoc.

Ak teda uvažuje/š/te komu poukázať túto čiastku, zváž/te, prosím, pomoc a podporu pre DKÚ.

Pán Boh zaplať a požehnaj! 

S vďakou

 


Viktor Pardeľ
, DKÚ Spiš


Aktuality
10.10.2017
Dni kresťanskej kultúry IV.
viac info

3.10.2017
Biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo
viac info

22.9.2017
Pohreb kňaza - M. Mikula
viac info

18.7.2017
Nehoda v Alpách
viac info

13.7.2017
Púť ku sestre Zdenke do Krivej
viac info