z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Obnova starého kláštora minoritov v Levoči

 

Na konci roka 2020 bola ukončená prvá etapa obnovy starého kláštora minoritov v Levoči, ktorá sa začala v roku 2015. Postupom rokov bol spracovaný architektonicko-historický výskum, prieskum a posúdenie zavlhnutia objektu, monitoring kanalizácie, projekt sanácie - odstránenie príčin vlhnutia. Tieto zistenia viedli k spracovaniu projektovej dokumentácii a zrealizovaný bol reštaurátorský prieskum a spracovaný návrh na reštaurovanie. Značná časť objektu bola totiž už dlhodobejšie nevyužívaná a neustále sa zhoršoval jej stavebno-technický stav, prízemné a suterénne časti boli zavlhnuté (murivá, omietky, kamenné články), čo spôsobilo ich poškodenie zasolením s následným úbytkom hmoty pieskovcových výtvarných detailov a nástenných malieb v krížovej chodbe. Dochádzalo k opadávaniu omietok, k ich výkvetom, ale aj rozpadávaniu samotných murív, ku korózii oceľových častí, poškodzovaniu exteriérových fasád. Stavebná a reštaurátorská obnova začala v roku 2019. Obnovu, ktorú realizovalo Spišské biskupstvo, finančne sumou takmer 825-tisíc eur podporilo Ministerstvo kultúry SR cez program Obnovme si svoj dom a Prešovský samosprávny kraj cez Výzvu pre región 2020 sumou takmer 150-tisíc eur.

Kláštor minoritov zo 14. storočia patrí k vzácnym historickým stavbám Levoče, ale aj celej diecézy. Známy je gotickou krížovou chodbou, kapitulnou sieňou, refektárom, knižnicou a rajským dvorom. Krížovú chodbu zdobia vzácne fragmenty freskovej výzdoby. Budova kláštora je prepojená s gymnaziálnym Kostolom Panny Márie Kráľovnej anjelov. História budovy je spojená s účinkovaním rehoľníkov: minoritov, jezuitov, i premonštrátov. V 19. storočí prevzal budovu štát. V roku 1935 spišský biskup Ján Vojtaššák budovu odkúpil od štátu a prestaval ju na malý seminár. V roku 1949 bola však budova poštátnená a sídlo tu našla Stredná pedagogická škola. Spišskému biskupstvu sa budova vrátila v roku 1994 a do roku 2011 slúžila naďalej školstvu, avšak už cirkevnému, pretože tu začalo svoju činnosť Gymnázium sv. Františka Assiského a neskôr boli priestory využívané Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Obnova komplexu kláštora minoritov nie je ešte úplná, je potrebné vymeniť elektroinštaláciu na 2. a 3. podlaží, vymeniť podlahy v niektorých miestnostiach a pozornosť si zaslúžia aj okná a strecha celého objektu. Súčasnou obnovou sa však budova značne priblížila k stavu, keď sa dá vhodne využívať jej najstaršia časť.

 


Aktuality
17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info

8.2.2021
TV LUX - Vysielanie dokumentov o biskupovi Vojtaššákovi
viac info

5.2.2021
Pamätný deň biskupskej vysviacky BS Jána Vojtaššáka
viac info

18.1.2021
Obnova starého kláštora minoritov v Levoči
viac info

26.12.2020
Nové číslo časopisu Kapitula - 5/2020
viac info