z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Pohreb kňaza - vdp. Palušák

V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že v nedeľu 26. januára 2020, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš brat 

ThLic. Ondrej  PALUŠÁK

v 72. roku života a 48. roku kňazstva,

ktorý pôsobil ako kaplán v Spišskom Podhradí a v Levoči. Bol administrátorom vo farnostiach Chrasť nad Hornádom a v Spišskom Hrhove a farárom v Iliašovciach. Taktiež bol prodekanom a špirituálom Levočského dekanátu. Zastával funkciu notára cirkevného súdu a sudcu prvej a druhej inštancie. Vyučoval na Teologickom inštitúte RK CMBF UK v Spišskej Kapitule, bol spovedníkom kňazov, bohoslovcov a rehoľných sestier. V závere svojej kňazskej služby bol výpomocným duchovným vo farnosti Levoča a duchovným správcom v Dome sociálnych služieb Humanitár Levoča.

So zosnulým kňazom sa rozlúčime pohrebnými obradmi a zádušnou svätou omšou v stredu 29. januára 2020 o 10.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba, apoštola v Levoči a deň vzkriesenia bude očakávať na levočskom cintoríne.

Requiescat in pace! 

PARTE


Aktuality
21.7.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020
viac info

4.7.2020
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

15.4.2020
Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie
viac info

9.4.2020
Veľká noc 2020
viac info

6.4.2020
Vyprosenie milostí v dnešných ťažkých časoch
viac info