z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Pamätný deň biskupa Vojtaššáka

V sobotu 3.8.2019 v Zákamennom si veriaci nielen zo Spišskej diecézy, ale aj z celého Slovenska pripomenuli Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Program začal modlitbou posvätného ruženca a slávením Fatimskej soboty. Slávnostnú svätú omšu celebroval a v homílií sa prihovoril Jozef kardinál Tomko. Svätú omšu koncelebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a veľké množstvo kňazov. Na úvod všetkých privítal miestny farár Mgr. Cyril Hamrák: „Uvedomme si vážnosť a historicitu tejto chvíle, tohto jedinečného stretnutia. Prajem všetkým, aby sme v Zákamennom prežili spoločenstvo Kristovej Cirkvi, ktoré ďakuje Pánu Bohu za dobrého pastiera biskupa Jána Vojtaššáka. A svojimi modlitbami podporili proces blahorečenia Božieho sluhu.“  

Kardinál Jozef Tomko v homílií povedal aj tieto slová: „Prešlo už mnoho rokov a pamiatka biskupa Vojtaššáka nezmizla. Aj naša prítomnosť tuná, aj vaša prítomnosť je toho svedkom. Tá pamiatka skôr vzrástla a stále rastie. Naši veriaci sa pýtajú, či ešte nenadišla doba, aby jeho pamiatka vyzrela a priniesla konečne plody. Dal by Pán Boh, aby aj ja som sa toho dožil.“  

Na záver svätej omše sa prihovoril spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý sa poďakoval kardinálovi Jozefovi Tomkovi za jeho prítomnosť v Zákamennom, za jeho povzbudivé slová a pomoc pri kauze blahorečenia. Na záver svojho príhovoru povzbudil k vytrvalosti v modlitbe za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a pozval všetkých prítomných na Národný pochod za život: „Dnes sme spolu ďakovali, ale aj  modlili sa za blahorečenie otca biskupa Jána. Chcem vás všetkých poprosiť o vytrvalosť v modlitbe za jeho blahorečenie. Jeho jasné postoje a vernosť Bohu a pravde, celý jeho život a mučenícke svedectvo je pre nás veľkým povzbudením a príkladom hodným nasledovania. Chcem využiť túto príležitosť a pozvať vás na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 22. septembra 2019, aby sme tam aj my vyjadrili svoj postoj jasne a zreteľne pred celým svetom, a aby sme podľa príkladu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka ukázali náš jasný postoj za život. Aby sme sa nebáli ísť proti prúdu zmýšľania a doby a stále ostali verní Bohu a pravde. Tak ako on, Boží sluha biskup Ján.“  

Po skončení svätej omše sa všetci prítomní pomodlili pri hrobe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka za jeho blahorečenie. O biskupovi Jánovi Vojtaššákovi vzniká aj nový filmový dokument. Režisér Alberto di Giglio spolu s postulátorom Petrom Jurčagom predstavili dokofilm o Božom sluhovi biskupovi Jánovi. Jedná sa o filmový dokument, ktorý opisuje životné osudy Božieho sluhu biskupa Jána Vojatššáka. Ústrednú postavu v tomto dokumente zohráva kardinál Jozef Tomko ako posledný žijúci svedok a do jeho rozprávania, opisu dejinnej situácie, sú vložené hrané časti zo života biskupa Jána, či už z väzenia v Leopoldove, zo Zákamenného, z Oravskej Lesnej a z Biskupského úradu v Spišskej Kapitule.

 


Aktuality
17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info

8.2.2021
TV LUX - Vysielanie dokumentov o biskupovi Vojtaššákovi
viac info

5.2.2021
Pamätný deň biskupskej vysviacky BS Jána Vojtaššáka
viac info

18.1.2021
Obnova starého kláštora minoritov v Levoči
viac info

26.12.2020
Nové číslo časopisu Kapitula - 5/2020
viac info