z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Pocta Rudolfovi Varholovi v Chlebniciach

V dňoch 8.8.2019 – 10.8.2019 sa v Chlebniciach uskutoční duchovné podujatie s názvom 36 hodín pre Pána. Pocta Rudolfovi Varholovi. Farnosť Chlebnice pripravila toto podujatie pri príležitosti 100 rokov od narodenia Rudolfa Varhola. 

Kňaz Rudlof Varhol sa narodil 9. augusta 1919 v Slovenskej Vsi. Bol prvorodeným synom Jána Varhola, rímskokatolíckeho vierovyznania a Márie, rodenej Plucsinszkej (Plučinskej), ktorá bola evanjelického vierovyznania. 

V septembri 1937 začal štúdiá a formáciu na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 14. júna 1942 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule a po týždni slávil primičnú svätú omšu, dňa 21. júna 1942 v Rímskokatolíckom kostole Obetovania Pána v Slovenskej Vsi. 

Od 1. Júla 1942 nastúpil na prvú kaplánku do Liptovských Sliačov. V roku 1945 sa stal farským administrátorom v Lúčkach, v roku 1947 bol farským administrátorom v Matejovciach pri Poprade, v roku 1949 bol  farským administrátorom v Liptovskom Trnovci a od roku 1961 sa stal farským administrátorom v Chlebniciach.  

Vo farnosti Chlebnice prežil 36 rokov ako duchovný správca, a potom ešte 6 rokov ako dôchodca. Zomrel 30. novembra 2003 v Chlebniciach, kde je aj pochovaný. 

Súčasný chlebnický farár pripravil pri príležitosti storočnice narodenia kňaza Rudolfa Varhola publikáciu s názvom Mozaika života kňaza Rudolfa Varhola.  

Všetkých veriacich srdečne pozývame do Chlebníc.

 

PLAGÁT


Aktuality
29.12.2019
Pastiersky list Vianoce 2019
viac info

23.12.2019
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

16.11.2019
Významný posun v Kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
viac info

16.10.2019
Pamätný deň biskupa Vojtaššáka - november 2019
viac info

11.10.2019
Vysielanie dokumentárneho filmu VOJTAŠŠÁK
viac info