z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Pocta Rudolfovi Varholovi v Chlebniciach

V dňoch 8.8.2019 – 10.8.2019 sa v Chlebniciach uskutoční duchovné podujatie s názvom 36 hodín pre Pána. Pocta Rudolfovi Varholovi. Farnosť Chlebnice pripravila toto podujatie pri príležitosti 100 rokov od narodenia Rudolfa Varhola. 

Kňaz Rudlof Varhol sa narodil 9. augusta 1919 v Slovenskej Vsi. Bol prvorodeným synom Jána Varhola, rímskokatolíckeho vierovyznania a Márie, rodenej Plucsinszkej (Plučinskej), ktorá bola evanjelického vierovyznania. 

V septembri 1937 začal štúdiá a formáciu na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 14. júna 1942 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule a po týždni slávil primičnú svätú omšu, dňa 21. júna 1942 v Rímskokatolíckom kostole Obetovania Pána v Slovenskej Vsi. 

Od 1. Júla 1942 nastúpil na prvú kaplánku do Liptovských Sliačov. V roku 1945 sa stal farským administrátorom v Lúčkach, v roku 1947 bol farským administrátorom v Matejovciach pri Poprade, v roku 1949 bol  farským administrátorom v Liptovskom Trnovci a od roku 1961 sa stal farským administrátorom v Chlebniciach.  

Vo farnosti Chlebnice prežil 36 rokov ako duchovný správca, a potom ešte 6 rokov ako dôchodca. Zomrel 30. novembra 2003 v Chlebniciach, kde je aj pochovaný. 

Súčasný chlebnický farár pripravil pri príležitosti storočnice narodenia kňaza Rudolfa Varhola publikáciu s názvom Mozaika života kňaza Rudolfa Varhola.  

Všetkých veriacich srdečne pozývame do Chlebníc.

 

PLAGÁT


Aktuality
17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info

8.2.2021
TV LUX - Vysielanie dokumentov o biskupovi Vojtaššákovi
viac info

5.2.2021
Pamätný deň biskupskej vysviacky BS Jána Vojtaššáka
viac info

18.1.2021
Obnova starého kláštora minoritov v Levoči
viac info

26.12.2020
Nové číslo časopisu Kapitula - 5/2020
viac info