z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Sviatok sv. Gorazda - reportáž

Dňa 27.7.2019 sa na Smrekovici uskutočnil 11. ročník púte na sviatok sv. Gorazda. Reportáž z púte a zo svätej omše nám poskytla pani Daniela Suchá. Uvádzame v plnom znení:  

Poslednú júlovú sobotu (27. júla) sme slávili sviatok svätého Gorazda, prvého nástupcu svätého Metoda v jeho službe, svätca, ktorý pochádzal z nášho rodu a práve v tomto roku si pripomíname 1150. výročie jeho kňazského svätenia. Na Smrekovici pri Ružomberku sa pri tejto príležitosti uskutočnil XI. ročník púte pred kaplnkou sv. Gorazda.  

Púť usporiadal Ružomberský katolícky kruh v spolupráci s Mestom Ružomberok a Hotelom Granit. Kaplnka leží v nadmorskej výške 1414 m a je najvyššie položenou sakrálnou stavbou na Slovensku. Na počesť kňaza Andreja Hlinku ju 17. augusta 2008 požehnal  ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek (v roku 1935 dal Andrej Hlinka na Smrekovici vybudovať Kaplnku sv. Ondreja, ktorá však zhorela). Slávnostnej svätej omši predsedal biskup František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Koncelebrovali Henryk Sitek, farár z Bieleho Potoka, kňazi Jozef Gallovič, Jaroslav Rusnák a diakon Milan Jozek z Ordinariátu OS a OZ SR.  

Biskup Rábek v homílii spomenul, že 1150. výročie kňazstva sv. Gorazda vníma ako výzvu, aby sme sa zamysleli nad významom sviatostného kňazstva.  

Podotkol, že od čias sv. Gorazda kňazi boli ľuďmi, ktorí boli vzdelaní a ešte v prvej polovici 20. stor. patrili medzi intelektuálnu elitu nášho národa, v rokoch päťdesiatych sa stali doslova kriminálnici, boli posielaní do väzníc, na nútené práce, mimo pastorácie. Po páde totalitného režimu nastal nárast kňazských povolaní a bolo to ovocie obiet trpiacich, väznených, mučených veriacich, rehoľníkov, kňazov, biskupov, ktorí sa obetovali za Cirkev a kňazské povolania. Cirkev vyšla z katakomb s čistým kreditom. Po roku 2000 záujem o kňazské povolanie rapídne klesol, semináre či rehoľné domy sú poloprázdne.  

Veriacim ozrejmil, že v dnešnej dobe je potrebné, aby laici uplatňovali svoje kresťanské povolanie všade tam, kde pracujú. Plným právom preberajú mnohé zodpovednosti v Cirkvi, pre ktoré nie je potrebné kňazské svätenie. V dnešnej dobe konzumný spôsob života, osobný individualizmus, úpadok morálky bráni mladým ľuďom vnímať kňazské povolanie. Vyzdvihol význam rodiny, ktorá je prvým seminárom, kde mladý človek získava kresťanskú výchovu a základné vlastnosti a čnosti, ktoré sú nevyhnutné pre kňazské povolanie. V rodine sa učí nezištnej láske, dobroprajným vzťahom, užíva sa učiť v spoločenstve, cez rodinu sa dostáva do kontaktu s farnosťou. Dobrá rodina je nezastupiteľná pre formovanie osobnosti a charakteru toho, ktorý by mal byť kňazom.  

Na konkrétnom príklade poukázal, ako sa možno aj vo vysokom veku stať kňazom. Otca biskupa na Skalke pri Trenčíne po svätej omši oslovil 93-ročný muž, ktorý mu pripomenul, že na budúci rok bude 25 rokov, čo ho vysvätil za kňaza. Tento muž mal veľmi zvláštnu cestu ku kňazstvu. Začínal v nitrianskom seminári, ktorý tesne pred dokončením jeho štúdia zatvorili, bohoslovcov zobrali do PTP a bolo po smerovaní ku kňazstvu. Keď tento človek videl, že nemá nádej stať sa kňazom, našiel si civilné zamestnanie, oženil sa a spoločne s manželkou vychovali troch synov, neskôr ovdovel. Keď prišla náboženská sloboda, prišiel za kardinálom Korcom a povedal mu, že v ňom znova ožilo pôvodné povolanie a rád by ho zrealizoval. Kardinál mu odporučil doplniť si skúšky a formáciu, potom poveril biskupa Rábeka, aby ho vysvätil za kňaza. Vtedy mal tento muž 69 rokov. Aktívne pôsobil v pastorácii 10 rokov, teraz je na penzii. Napriek vysokému veku z neho vyžaruje radosť, nikto by nepovedal, že má toľko rokov, stará sa o dôchodcov.  

Na záver svätej omše pán biskup ocenil pútnikov: „Môžem povedať, že ste všetci hrdinovia, keď ste v takomto počasí vydržali, a keď to obetujeme na ten úmysel, aby nám Pán Boh daroval dobrých, opravdivých kňazov ako bol sv. Gorazd, celkom iste to bude mať aj svoj účinok.“  

Veriaci si s vďačnosťou pripomenuli 28. výročie biskupskej vysviacky, ktorú vkladaním rúk udelil otcovi Františkovi Rábekovi Ján Chryzostom kardinál Korec, vtedajší nitriansky sídelný biskup, práve 27. júla 1991. Svätú omšu sprevádzal zbor Máj z Černovej. Veriaci sa po slávnosti posilnili na srdečnom agapé a využili príležitosť porozprávať sa s pánom biskupom. Na púť na Smrekovicu doputoval aj vojak so svojou manželkou a šiestimi deťmi (viď foto).

 


Aktuality
17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info

8.2.2021
TV LUX - Vysielanie dokumentov o biskupovi Vojtaššákovi
viac info

5.2.2021
Pamätný deň biskupskej vysviacky BS Jána Vojtaššáka
viac info

18.1.2021
Obnova starého kláštora minoritov v Levoči
viac info

26.12.2020
Nové číslo časopisu Kapitula - 5/2020
viac info