z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Obnova Kaplnky Zápoľskovcov v Spišskej Kapitule

 


 

Vďaka štedrej pomoci Nadácie VÚB vo výške 80 000 € sa podarilo do konca roka 2018 obnoviť už všetky vitrážové výplne okien Kaplnky Zápoľskovcov Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Zo strany Nadácie VÚB je to už tretia finančná podpora. Najprv to bolo v roku 2015, kedy sa realizovala obnova vitráže druhého okna, nadácia vtedy cez projekt Poklady môjho srdca poskytla sumu 70 000 €. V roku 2017 pomohla nadácia sumou 100 000 € a mohlo sa vďaka tomu obnoviť tretie a štvrté okno a v tomto roku nasledovala obnova piatej a šiestej vitrážovej výplne. Obnovujú sa však nielen vitráže okien, ale aj celý exteriér Kaplnky Zápoľskovcov. Kamenné prvky okien, ako aj celého plášťa kaplnky sú značne deštruované a niektoré kamenné prvky je potrebné nanovo vysekávať do kameňa. Od roku 2011, kedy začala obnova kaplnky, pomáha biskupstvu nemalou finančnou pomocou aj Ministerstvo kultúry SR cez dotačný program Obnovme si svoj dom. Na obnovu kaplnky zatiaľ v postupe rokov prispelo ministerstvo sumou 278 000 €. Do celkovej obnovy kaplnky je potrebné reštaurátorským spôsobom obnoviť dve kamenné polia s opornými piliermi, priestor okolo organu a spodnú časť kamenného plášťa kaplnky od podokennej rímsy.

Výstavba Kaplnky Zápoľskovcov začala koncom 15. storočia, kedy sa spišský župan a uhorský palatín Štefan Zápoľský rozhodol pristavať k už existujúcemu Chrámu sv. Martina pohrebnú kaplnku. Stavba bola ukončená najneskôr v roku 1499, pretože v nej bol už v tom čase pochovaný Štefan Zápoľský. Rok predtým bol zhotovený Oltár Korunovania Panny Márie, ktorý je dnes najcennejším gotickým krídlovým oltárom katedrály. Vitrážové výplne okien boli zhotovené v rokoch 1872-1873 v Innsbrucku. Dolné časti vitráží znázorňujú výjavy zo Starého zákona a v horných častiach sú výjavy z Nového zákona.

Vitráže, ktoré boli tento rok obnovené: Prvé okno s dvomi prútmi a kružbou: v dolnej časti je symbolická kompozícia Chleby predloženia, dve krajné polia vypĺňajú nápisové pásky so starozákonným textom. Ústrednú kompozíciu tvorí výjav Večera v Emauzách. Druhé okno je s tromi prútmi a kružbou. V dolnej časti je znázornená sediaca postava proroka Malachiáša, ľavú stranu vypĺňa stočená nápisová páska s textom jeho proroctva. Centrálnym výjavom je Prijímanie Oltárnej sviatosti. Viacfigurálna kompozícia znázorňuje tradičnú scénu kňaza podávajúceho Oltárnu sviatosť kľačiacim postavám. V architektonickom štíte iluzívnej architektúry sú znázornené postavy sv. Petra a sv. Pavla.

Biskupstvo touto cestou ďakuje štedrým darcom, ale aj šikovným reštaurátorom za ich doterajší podiel na obnove kaplnky.

 

 


Aktuality
12.9.2020
Rok 2020 a biskup Ján Vojtaššák
viac info

12.8.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020 - správa
viac info

21.7.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020
viac info

4.7.2020
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

15.4.2020
Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie
viac info