z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Dni kresťanskej kultúry 2018

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS, Teologický inštitút TF KU v Spišskom Podhradí, Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi a Diecézny školský úrad v Spišskom Podhradí organizujú v poradí V. ročník Dní kresťanskej kultúry, ktoré sa uskutočnia v dňoch 16. – 18. novembra 2018 v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. PLAGÁT 

Podujatie začína v piatok dopoludnia programom určeným pre žiakov 9. ročníkov základných škôl a pre stredoškolákov a bude pokračovať v piatok večer a počas celého víkendu sériou prednášok a diskusií pre intelektuálov a záujemcov o kresťanskú kultúru a históriu.  

Téma tohtoročných Dní kresťanskej kultúry: Ľudové prvky v sakrálnom umení a v živote Cirkvi. Účastníci sa budú zamýšľať aj nad otázkou ľudovosti a jej miesta v zbožnosti, liturgii, ale aj v politike prostredníctvom osobnosti Andreja Hlinku, zakladateľa Slovenskej ľudovej strany.

 

Program 

16. november (piatok): Stredoškolský Deň kresťanskej kultúry

Téma: Ľudové prvky v sakrálnom umení a v živote Cirkvi určený pre stredoškolákov a žiakov 9. ročníka ZŠ

8.45 – 9.00 Úvodné pozdravy (biskup, rektor)

9.00 – 9.20 Kedy sa ľudové stáva klasickým umením? Ľudové prvky v kresťanskom umení podľa cirkevného historika Jozefa Špirka (Ľ. Hromják)

9.20 – 9.50 Ľudová maľba na sklo (A. Svetková)

9.50– 10.00 prestávka

10.00 – 10.20 Ľudové kamenné sochárstvo v diele rodiny Belopotockých (S. Kľúčik)

10.20 – 10.50 Ľudová zbožnosť (M. Sivoň)

10.50 – 11.00 diskusia k prednáške

11.00 – 11.15 prestávka

11.15 – 12.15 Betlehemské mystérium. Výber z pastorel zo zbierky Gašpara Drozda (Folklórna skupina Hajiček z Chrenovca-Brusna) – Mestské kino v Spišskom Podhradí

12.30 obed  

Popoludňajší blok:

14.00 – 15.00 Prehliadka Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule (Ľ. Hromják)

15.00 – 15.40 Niekoľko slov o sv. spovedi (M. Majda) – učebňa č. 6

15.40 – 16.45 možnosť pristúpenia k sv. spovedi 

16. november (piatok): Víkendové Dni kresťanskej kultúry:

17.00 Betlehemské mystérium. Výber z pastorel zo zbierky Gašpara Drozda (Folklórna skupina Hajiček z Chrenovca-Brusna) – Mestské kino v Spišskom Podhradí

18.30 večera

19.30 Úvodné stretnutie účastníkov Víkendových Dní kresťanskej kultúry (malá aula)

20.00 – 20.30 Štefan Siváň (1906 – 1995) z Babína na Orave– životný príbeh, rezbárske dielo, chodenie s betlehemskou hrou po ČSR výnimočnej osobnosti slovenského insitného umenia v predstavení Viliama Ján Grusku – videoprojekcia

20.30 – 21.00 Betlehemy Slovenska. Tradícia slovenských betlehemov a koledovania v ľudových zvykoch (V. J. Gruska) – videoprojekcia   

17. november (sobota):

7.15 ranné chvály (profesorská kaplnka)

7.30 raňajky

8.00 – 8.10 Úvodné pozdravy (biskup, rektor)

8.10 – 8.30 Poslanie Cirkvi vo svete očami pápeža Františka (F. Knapík)

8.30 – 9.00 Tradícia, ľudová zbožnosť a apoštolská tradícia. Prieniky a rozdiely.(F. Fudaly)

9.00 – 9.30 Zbierka pastorel Gašpara Drozda (V. J. Gruska)

9.30 – 9.45 diskusia k prednáškam

10.00 – 11.00 Slávnostná sv. omša pri príležitosti slávenia pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (celebruje spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka)

11.00 – 11.20 Ľudové motívy v slovenskej sakrálnej hudbe (A. Akimjak)

11.20 – 11.40 Ľudová zbožnosť v liturgii (A. Akimjak)

11.40 – 11.50 diskusia k prednáškam

11.50 – 12.20 Prvý „ľudový“ biskup na spišskom biskupskom stolci – Ján Vojtaššák (Ľ. Hromják)

12.20 – 12.30 diskusia k prednáške

12.40 – obed  

Popoludňajší blok:

14.00 – 14.30 Vznik ľudových strán v Európe. Historicko-teologický kontext (Ľ. Hromják)

14.30 – 15.00 Dejiny Slovenskej ľudovej strany (R. Letz)

15.00 – 15.30 Biografický profil Andreja Hlinku (P. Stano)

15.30 – 16.00 prestávka

16.00 – 17.30 Ľudovosť verzus populizmus v politike. Neformálna diskusia so zameraním na rozbor osobnosti Andreja Hlinku a jeho význam v dejinách Slovákov. Hosť: politický analytik Ján Baránek, predseda Spoločnosti Andreja Hlinku Pavol Stano a historik Ľuboslav Hromják

17.30 večera

18.20 vešpery (seminárska kaplnka)

18.30 – 20.30 Literárna kaviareň – Anton Bernolák. Ako sa ľudová reč stala kodifikovanou. (Ľ. Hromják – E. Zvalená)

20.30 – 21.15 modlitba sv. ruženca v latinčine, príhovor diakona na nedeľu a kompletórium (seminárska kaplnka) 

18. november (nedeľa):

7.00 ranné chvály (seminárska kaplnka)

7.20 raňajky

8.00 – 8.20 Kedy sa ľudové stáva klasickým umením? Inšpirácia umenia prvkami ľudovej kultúry. Ľudové prvky v kresťanskom umení podľa cirkevného historika Jozefa Špirka (Ľ. Hromják)

8.20 – 8.40 Ľudová kamenná plastika v diele rodiny Belopotockých (S. Kľúčik)

9.00 – 10.00 sv. omša v katedrále (celebrant Ľ. Hromják)

10.10 – 10.30 Ľudová tradícia zvonenia v Cirkvi (R. Slíž)

10.30 – 10.50 Tradícia výroby zvonov a aktuálne výzvy starostlivosti Cirkvi o zvony (R. Slíž)

10.50 – 11.00 prestávka

11.00 – 11.20 Zvony v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí (R. Slíž)

11.20 – 11.40 diskusia k prednáškam

11.40 – 11.50 Zhodnotenie a závery V. ročníka Dní kresťanskej kultúry

12.00 – 12.30 obed

12.45 Prehliadka Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule spojená s prehliadkou katedrálnej veže a zvonov (Ľ. Hromják – J. Slíž)

14.15 Prehliadka biskupského paláca v Spišskej Kapitule

 

Vstupné na podujatie je zadarmo.

 

V prípade záujmu o ubytovanie alebo o stravu:

- poplatok za ubytovanie v priestoroch bloku C bývalého Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule na jeden deň 10 eur

- poplatok za celodennú stravu 7,50 eur; raňajky 1,50 eur, obed 3,50 eur, večera 2,50 eur

 

Vrátnica v nedeľu je otvorená do 15.30

Prihlasovací formulár na podujatie:

http://bit.ly/dnikrestanskejkultury2018

 

Informácie o prednášajúcich:

ThLic. František Fudaly (1976), katolícky teológ, kňaz Spišskej diecézy. Absolvoval štúdium filozofie a teológie na Teologickom inštitúte KU v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (Mgr., 2004). Licenciát z Dogmatickej teológie získal v roku 2011, na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme. Aktuálne pôsobí v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka ako špirituál, kde zároveň prednáša aj Dogmatickú teológiu a Špirituálnu teológiu.  

doc. Ing. Viliam Gruska (1936), scénograf, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér, vysokoškolský pedagóg, autor výstavy o prof. Ladislavovi Hanusovi. Študoval na SVŠT v Bratislave (1954 – 1959). Pôsobil v STV (vedúci konštrukčného oddelenia, scénografickej výroby, odboru scénografie, 1962 – 1971) a v Slovenskej filmovej tvorbe (architekt, 1971 – 1975). Od roku 1976 bol scénickým výtvarníkom v slobodnom povolaní. Od roku 1985 pôsobí na Katedre scénografie DF VŠMU v Bratislave. V 60. rokoch viedol Odbor scénografie v Slovenskej televízii, neskôr bol architektom v Slovenskej filmovej tvorbe, dnes je scénickým výtvarníkom v slobodnom povolaní a pedagógom Katedry scénografie Divadelnej fakulty VŠMU. Bol členom súboru Lúčnica, autorsky spoluvytváral mnohé folklórne festivaly, medzi inými aj FF Východná; FSP Detva, . Navrhol scény pre 12 amfiteátrov na Slovensku (Východná, Detva, Myjava, Terchová, Lubina a i.), Bol architektom v desiatkach slovenských filmoch (Ako sa Vinco zaťal, Straty a nálezy, Perinbaba, Kráľ Drozdia brada, Mahuliena zlatá panna, – za ktoré získal Ceny za výtvarnú stránku na festivaloch hraných filmov, Sokoliar Tomáš, Cinka Panna a ďalšie. Za dvojdielny dokument Koly v plote získal cenu Telemúza (r.1993). Za dokument RODISKÁ A DOLINY dostal na Etnofilme v Čadci (2013) Cenu Martina Slivku. Je autorom kníh Cesta a ozveny diela Milana Rúfusa, Milo Urban – Velikán spod Babej hory, Cesty hudby, či spoluautorom publikácie Neznáme Slovensko, ktorá získala ocenenie najkrajšej knihy v Česko-Slovensku za rok 1991. V roku 1990 bol na šesť mesiacov prvým ponovembrovým predsedom Výboru Matice slovenskej; V poslednom štvrťstoročí sa venuje tvorbe programov a printových výstav venovaných osobnostiam a udalostiam Slovenska (A. Bernolák, M. M. Hodža, P. O. Hviezdoslav, A. Hlinka, K. Plicka, M. Benka, B. Björnson, M. Rúfus, B. Warchal, I. Zeljenka, T. Salva, L. Hanus, M. R. Štefánik, SĽUK, LÚČNICA). Bol dramaturgom a producentom festivalov novej generácie: Staré nôty mladých strún Európy, Dni kolied kresťanov Slovenska, Ozveny staroslovienčiny, Liptovské dni matky, Čírenie talentov, Cyrilometódske dni v Terchovej, Letokruhy človeka a krajiny. V roku 2013 vytvoril a realizoval podujatie Posolstvo piesní Slovensku a Svetu, v ktorom na 51 vrchoch a pahorkoch spievalo 3000 ľudí z 90tich zoskupení. V roku 2007 si prezval od prezidenta SR Pribinov kríž III. triedy; Od roku 2012 je členom Rady vlády pre kultúru, kde zastupuje kultúrny a spoločenský život, v roku 2016 mu bola udelená Cena ministra kultúry SR. 

HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD (1976), historik a znalec sakrálneho umenia, kňaz Spišskej diecézy. Absolvoval štúdium filozofie a teológie na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (Mgr., 2000). Venuje sa cirkevným dejinám so zameraním na výskum cirkevných a slovenských dejín XX. storočia v Tajnom vatikánskom archíve a v iných archívoch Svätej stolice. Licenciát a doktorát z cirkevných dejín získal na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. V súčasnosti pôsobí na Katedre filozofie a histórie na Teologickom inštitúte TF KU v Spišskom Podhradí. Prednášal na viacerých univerzitách a na vedeckých konferenciách na Slovensku, Taliansku, Španielsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Ukrajine, Lotyšsku a v Peru. Je členom viacerých historických vedeckých inštitúcií a tiež členom Rady pre históriu pri KBS.  

Mgr.art. Stanislav Kľúčik

Vzdelanie: 2016 - 2018: Magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry, (vedúci ateliéru : Mgr.art. Gabriel Strassner); 2012 - 2016: Bakalárske štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,  Ateliér reštaurovania drevenej polychromovanej sochy (vedúci atelieru Doc. Mgr. art. Jana Balažiková-Karpjaková); 2007 - 2011: Stredná umelecká škola Nižná, Odbor propagačná grafika (vedúci odboru: Mgr. art. Miroslav Knap).

Umelecká aktivita: 2015 - Študijná stáž (3 mesiace) - Erasmus, Carrara, IT, Atelier Scultura di Marmo, (Prof. Pier Giorgio Balochi, Prof. Cerviety Sergio); 2011 - Celoslovenská súťaž TALENT EUROPY - vybratý medzi 20-tich úspešných uchádzačov; 2010 - Celoslovenská výtvarná súťaž - Malé grafické formy; 2009 - 1.miesto Celoslovenskej výtvarnej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo 

ThLic. Martin Majda, PhD. (1984) – prefekt Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Absolvoval štúdium filozofie a teológie na Teologickom inštitúte TF KU v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (Mgr., 2008). Ďalšie štúdiá absolvoval na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku na Katedre praktickej teológie.  

Mgr. Marián Sivoň (1980) – autor kníh s náboženskými reflexiami. Absolvoval štúdium filozofie a teológie na Teologickom inštitúte TF KU v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (Mgr., 2004).V súčasnosti pôsobí ako správca farnosti Letanovce. 

Anna Svetková (1951) významná slovenská reštaurátorka, akademická maliarka. Dlhoročná reštaurátorka pôsobiaca v reštaurátorskom ateliéri v Spišskom múzeu v Levoči. Počas je dlhoročnej tvorby vyšlo spod jej rúk mnoho zachránených umeleckých diel od gotiky po 19. storočie. Venuje sa hlavne reštaurovaniu stredovekej, gotickej tabuľovej maľby. Reštaurovala tiež tabuľové maľby z hlavného oltára sv. Martina v Lipanoch z roku 1526. V roku 2011 sa stala nositeľkou ceny Fra Angelica v oblasti výtvarného umenia za prínos kresťanských hodnôt do umenia.  

Eleonóra Zvalená sa narodila a žije v Levoči. Je absolventkou Pedagogickej fakulty UPJŠ  v Prešove, odbor slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova,  nemecký jazyk. V roku 2007  úspešne ukončila doktorandské štúdium a obhájila doktorát v odbore 73-03-9 slovenský jazyk.  Dlhé roky pôsobila ako stredoškolská učiteľka na Gymnáziu Janka Francisciho-Rimavského v Levoči, neskôr ako odborná asistentka  na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2013-2017 pôsobila  ako odborná asistentka a lektorka slovenského jazyka a kultúry na Veľkotrnovskej univerzite sv. Cyrila  a sv. Metoda vo Veľkom Trnove v Bulharsku. Súčasne pôsobí ako odborná asistentka slovenského jazyka na Univerzite v Novom Sade v Srbsku. Vo svojej odbornej práci sa venuje lingvistickému výskumu náboženskej komunikácie a biblických textov, tiež tvorivému písaniu a didaktike vyučovania slovenčiny. Bola vedúcou a úspešnou riešiteľkou grantového projektu VEGA pod názvom Štylistické aspekty náboženskej komunikácie  a členkou niekoľkých ďalších grantových projektov KEGA, vystupovala na mnohých domácich a zahraničných konferenciách. Je autorkou monografie Žánrové dimenzie biblickej epištoly a spoluautorkou publikácie Tvorivé písanie vo vyučovaní slovenčiny pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Má rada literatúru, divadlo, umenie, recitáciu. 

PLAGÁT


Aktuality
4.7.2020
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

15.4.2020
Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie
viac info

9.4.2020
Veľká noc 2020
viac info

6.4.2020
Vyprosenie milostí v dnešných ťažkých časoch
viac info

25.3.2020
Nový spišský pomocný biskup
viac info