z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info  | Partneri

Púť k sv. Anne v Kluknave 2018

Farnosť Kluknava pozýva veriacich na PÚŤ K SVÄTEJ ANNE 2018. Púť sa uskutoční v roku 160. výročia zjavení sa Panny Márie v Lurdoch a 100. výročia narodenia sv. Pátra Pia. 

Program púte: 

21. 07. 2018 – sobota

09.30 hod. - Slávnostný ruženec a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod. - Svätá omša, celebruje: P. Pavol Kruták SVD, provinciál SVD na Slovensku

12.00 hod. - Po sv. omši spomienka na p. Jozefa Hanzélyho SVD, správcu farnosti v Kluknave v rokoch 1982-1990

20.30 hod. - Fatimská pobožnosť, živý ruženec svetla hraný birmovancami a sviečková procesia so sochou Fatimskej Panny Márie 

22. 07. 2018 – nedeľa

Slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

08.00 hod. - Svätá omša, celebruje: vdp. Ján Kundrík, administrátor farnosti Michalová

09.30 hod. - Slávnostný ruženec a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod. - Slávnostná svätá omša, celebruje: J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár 

25. 07. 2018 – streda

Sviatok sv. Jakuba, apoštola

09.45 hod. – Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej s modlitbou zasvätenia detí Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie

10.30 hod. - Svätá omša, celebruje: vdp. Jozef Palenčár, farár v Kluknave 

26. 07. 2018 – štvrtok

Slávnosť sv. Joachima a Anny

09.30 hod. - Radostný ruženec - birmovanci a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod. - svätá omša, celebruje: vdp. Marián Kuffa, správca farnosti Žakovce, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach

 

Počas púte budú mať veriaci možnosť prijať sviatosť zmierenia:

Sobota - od 08.00 hod.

Nedeľa - od 06.30 hod.

Streda - od 09.00 hod.

Štvrtok - od 08.30 hod.

 

V prípade nepriaznivého počasia budú sväté omše a sobotný večerný program v pútnickom kostole sv. Anny. V čase svätých omší bude cestnú premávku riadiť polícia.

PLAGÁT


Aktuality
7.8.2018
Pamätný deň biskupa Vojtaššáka 2018
viac info

6.8.2018
Púť k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí
viac info

6.8.2018
Sväté omše za život v Spišskej diecéze
viac info

26.7.2018
Pamätný deň BS Vojtaššák
viac info

10.7.2018
Púť k sv. Anne v Kluknave 2018
viac info