z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info  | Partneri

Púť k sv. Anne v Kluknave 2018

Farnosť Kluknava pozýva veriacich na PÚŤ K SVÄTEJ ANNE 2018. Púť sa uskutoční v roku 160. výročia zjavení sa Panny Márie v Lurdoch a 100. výročia narodenia sv. Pátra Pia. 

Program púte: 

21. 07. 2018 – sobota

09.30 hod. - Slávnostný ruženec a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod. - Svätá omša, celebruje: P. Pavol Kruták SVD, provinciál SVD na Slovensku

12.00 hod. - Po sv. omši spomienka na p. Jozefa Hanzélyho SVD, správcu farnosti v Kluknave v rokoch 1982-1990

20.30 hod. - Fatimská pobožnosť, živý ruženec svetla hraný birmovancami a sviečková procesia so sochou Fatimskej Panny Márie 

22. 07. 2018 – nedeľa

Slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

08.00 hod. - Svätá omša, celebruje: vdp. Ján Kundrík, administrátor farnosti Michalová

09.30 hod. - Slávnostný ruženec a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod. - Slávnostná svätá omša, celebruje: J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár 

25. 07. 2018 – streda

Sviatok sv. Jakuba, apoštola

09.45 hod. – Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej s modlitbou zasvätenia detí Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie

10.30 hod. - Svätá omša, celebruje: vdp. Jozef Palenčár, farár v Kluknave 

26. 07. 2018 – štvrtok

Slávnosť sv. Joachima a Anny

09.30 hod. - Radostný ruženec - birmovanci a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod. - svätá omša, celebruje: vdp. Marián Kuffa, správca farnosti Žakovce, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach

 

Počas púte budú mať veriaci možnosť prijať sviatosť zmierenia:

Sobota - od 08.00 hod.

Nedeľa - od 06.30 hod.

Streda - od 09.00 hod.

Štvrtok - od 08.30 hod.

 

V prípade nepriaznivého počasia budú sväté omše a sobotný večerný program v pútnickom kostole sv. Anny. V čase svätých omší bude cestnú premávku riadiť polícia.

PLAGÁT


Aktuality
9.11.2018
Pamätný deň BS biskupa Jána Vojtaššáka 2018
viac info

6.11.2018
Dni kresťanskej kultúry 2018
viac info

31.10.2018
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

7.8.2018
Pamätný deň biskupa Vojtaššáka 2018
viac info

6.8.2018
Púť k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí
viac info