z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Slávnosť, spojená s Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule

1. marca 2018 predstavilo Spišské biskupstvo odbornej verejnosti tri významné výsledky doterajšej práce na obnove Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Mons. Štefan Sečka najskôr požehnal obnovené jedinečné priestory v interiéri katedrály: gotickú južnú sakristiu, kanonickú knižnicu a westwerk - reprezentatívny priestor na druhom nadzemnom podlaží.

Slávnosť pokračovala v Penzióne St. Martin, ktorý je situovaný v jednej z kanonických kúrií v Spišskej Kapitule. Pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali zástupcovia Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu SR, Krajského pamiatkového úradu Prešov, Spišského archívu v Levoči, zástupcovia okolitých múzeí na Spiši, architekti, umenovedci, historici, reštaurátori a ďalší odborníci, hostia, ktorí sa podieľali na doterajšom výskume a obnove katedrály, sa zúčastnili najskôr premiéry dokumentárneho filmu Katedrála sv. Martina, Spišská Kapitula (réžia Ivan Janovský, scenár Ivan Janovský, Magdaléna Janovská), ktorý vyrobilo Štúdio J+J, s.r.o. v Levoči. Dokument ponúka výnimočný pohľad na túto sakrálnu stavbu aj cez výskumy, ktoré v nej prebiehali. Zaujímavú kameru v ňom dopĺňa sugestívna hudba. Film je dôstojnou poctou tejto vzácnej historickej stavbe a v budúcnosti sa plánuje premietať v rámci špeciálnych príležitostí ako súčasť prehliadky Katedrály sv. Martina.

Ďalším bodom programu bolo poďakovanie spišského biskupa tým, ktorí sa výnimočným spôsobom zaslúžili o výskum dejín a stavebného vývoja Katedrály sv. Martina v rokoch 2006 - 2013. Mons. Sečka odovzdal ďakovné listy Pamiatkovému úradu SR, za ktorý ocenenie prevzala PhDr. Katarína Kosová, jeho generálna riaditeľka, ďalej Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, ktorého ocenenie prevzala jeho riaditeľka Ing. Eva Semanová a Spišskému archívu v Levoči, ktorý bol zastúpený PhDr. Františkom Žifčákom, bývalým riaditeľom. Za osobný prínos a vklad do výskumov dostali ďakovné listy: PhDr. Mária Polláková, bývalá riaditeľka KPÚ Prešov, Ing. arch. Magdaléna Janovská, vedúca výskumov, PhDr. Mária Novotná, Ing. arch. Mária Čutková, Ing. arch. Adriana Klingová, doc. PhDr. Ivan Chalupecký, PhDr. František Žifčák, Mgr. Eva Spaleková, Ing. Peter Glos, Ing. Ľubor Suchý, Mgr. Marián Uličný, PhD., Mgr. Peter Harčar, Mgr. Marta Kučerová, Mgr. art. Štefan Siváň, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Miroslav Terray, Ján Voško a Mgr. Vladimír Olejník.

Slávnosť bola zakončená prezentáciou monografie Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule (eds. Magdaléna Janovská, Vladimír Olejník, vydala Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie v roku 2017 s podporou Ministerstva kultúry SR), ktorú autorsky pripravili Magdaléna Janovská, Mária Novotná, Vladimír Olejník, Peter Glos, Peter Harčar, Ľubor Suchý a Marián Uličný. Monografia ponúka súhrn najnovších poznatkov o dejinách a stavebnom vývoji katedrály, získaných počas najnovších výskumov. Odbornej verejnosti ju svojím príhovorom predstavil významný slovenský historik, prof. Martin Homza.

Spišské biskupstvo od roku 2006 kontinuálne pokračuje v rozsiahlych výskumoch a obnove svojho ústredného chrámu - Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Pôvodná neskororománska stavba, prestavaná v 14. a 15. storočí do gotickej podoby, je vzácnym príkladom stavebného vývoja sakrálnych objektov v strednej Európe. Dodnes si v jedinečnom meradle zachovala vzácne architektonické a umeleckohistorické súčasti, čo v roku 1993 viedlo k jej zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Spišské biskupstvo preto pri aktivitách výskumu a obnovy tejto vzácnej pamiatky postupuje nanajvýš precízne a spolupracuje pritom s významnými odbornými inštitúciami i poprednými odborníkmi z rozličných oblastí pamiatkových výskumov a reštaurovania.

Vladimír Olejník

TV LEVOČA

FOTO

KNIHA


Aktuality
21.7.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020
viac info

4.7.2020
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

15.4.2020
Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie
viac info

9.4.2020
Veľká noc 2020
viac info

6.4.2020
Vyprosenie milostí v dnešných ťažkých časoch
viac info