z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Kaplnka Zápoľskovcov sa obnovuje

Tento rok bola dokončená obnova v poradí tretieho okna a obnovilo sa celé štvrté okno s vitrážou Kaplnky Zápoľských Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí.

Táto etapa obnovy sa podarila hlavne vďaka štedrému príspevku 100 000 € od Nadácie VÚB a tiež aj finančnej podpore 35 000 € od Ministerstva kultúry SR cez dotačný systém Obnovme si svoj dom v programe 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. Od Nadácie VÚB je to už druhá finančná pomoc. V roku 2015 sa obnovila vitráž druhého okna, na ktorú nadácia poskytla 70 000 € na základe úspešného hlasovania v projekte Poklady môjho srdca.

 

 

   
 

Okno č. 11, južná strana, rozmer 1680/8000

Neskorogotické okno v podobe lomeného oblúka. Šambrána okna je profilovaná dvoma polkruhovými ústupkami, ktoré sú po obvode, v mieste dotyku hrán, zvýraznené rebrami. Vo vrchole oblúka sa pretínajú a pokračujú v krátkych úsekoch ďalej. Okno je dvoma profilovanými prútmi delené do troch polí. Krajné polia sú nižšie a sú ukončené trojlístkovou kružbou. Stredné pole je vyššie a je tiež ukončené trojlístkovou kružbou. Hornú časť okna vypĺňajú po stranách dve sústredné kružnice so štvorlístkovou kružbou, vo vrchole okna je okno vyplnené elipsovitou kružbou. Okno sa dá pomerne presne datovať do obdobia rokov 1488-1493, kedy sa predpokladá výstavba Kaplnky Zápoľských, ktorá uzavrela stredoveký stavebný vývoj katedrály.

Vitráž je komponovaná do dvoch samostatne figurálnych výjavov umiestnených v gotizujúcej vežovitej architektúre, ktorá sa v hornej tretine stráca v geometrizujúcej výzdobe, v dolnej časti je znázornený výjav Obetovanie baránka. Postavy sú situované na iluzívny podstavec, vytvorený z nápisovej pásky so starozákonným textom: „eum universa multitudo filiorum Israhel ad vesperam“ (A celá Izraelská pospolitosť ho večer zabije) Ex 12,6. V hornej časti je Ukrižovanie v tradičnej kompozícii Krista na kríži s dvojicou postáv – Bolestnou Matkou a sv. Jánom Evanjelistom. Vo vertikálnej osi nad Ukrižovaným je postava Boha Otca a symbol Ducha Svätého, po stranách adorujú dvaja anjeli. Pozemský výjav od postavy Boha Otca delí nápisová páska s textom: „consummatum est“ (Je dokonané) Jn 19,30

Vitrážové výplne okien v Kaplnke Zápoľských vznikli počas generálnej opravy kaplnky biskupom Jozefom Samassom v rokoch 1872-1873. Námet namaľoval František Storno a zhotovil ich Albert Neuhauser v Innsbrucku. Všetky výjavy majú vzťah k Najsvätejšej oltárnej sviatosti, pretože patrocíniom kaplnky je Božie Telo. Na prvom okne je motív Stvorenia sveta a Svadby v Káne Galilejskej. Druhé okno predstavuje Izraelitov obdarených mannou a Rozmnoženie chlebov a rýb. Tretie Obetu Melchizedecha a Poslednú večeru, štvrté Obetovanie baránka a Ukrižovanie, piate Stôl s 12 bochníkmi chleba a Emauzských učeníkov a posledné okno predstavuje proroka Malachiáša a Prijímanie veriacich. Scény sú doplnené latinskými citátmi z príslušných častí Biblie.

Už od roku 2011 sa snaží Spišské biskupstvo obnoviť Kaplnku Zápoľskovcov v Spišskej Kapitule. Exteriér kaplnky, ktorá je súčasťou Katedrály sv. Martina, najprv podrobne skúmala trojica reštaurátorov: Mgr. art. Štefan Siváň, Mgr. art. Peter Gregvorek a Mgr. art. Miroslav Janšto, ktorí na podklade výskumu vypracovali návrh na reštaurovanie. Postupne rok za rokom ďalší reštaurátori: akad. mal. Mário Flaugnatti, akad. soch. Ondrej Csütörtöki, akad. soch. Ján Filo, s kolektívom zručných majstrov realizujú samotnú obnovu kaplnky.


Aktuality
10.7.2019
Púť k sv. Anne v Kluknave 2019
viac info

30.6.2019
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

15.6.2019
Ordinácie 2019
viac info

8.6.2019
Pohreb kňaza - vdp. Reiter
viac info

1.3.2019
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info