z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka zriadil nový úrad Biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo a s účinnosťou od 1. októbra 2017 vymenoval biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo – ThDr. Viktora Pardeľa, PhD. 

Novému biskupskému vikárovi zveril nasledovné kompetencie:

- Komplexná starostlivosť o školy, ktorých zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie.

- Školské vyučovanie náboženstva a katechetická záujmová činnosť pre všetky druhy a typy škôl.

- Pastoračná katechéza v školách (najmä v tých, ktorých zriaďovateľom je diecéza alebo iná cirkevná inštitúcia), farnosti a v rodine.

- Špeciálna katechéza diferencovaná podľa veku, životných situácií, mentality a prostredia. 

- Starostlivosť o učiteľov v školách; o katechétov – kánonická misia, permanentná katechetická formácia, ďalšie vzdelávanie a metodické poradenstvo katechetických pracovníkov na všetkých úrovniach a katechetických prostrediach účinkovania. 

 

ThDr. Viktor Pardeľ, PhD. 

narodený: 23. 3. 1979, Trstená

ordinovaný: 14. 6. 2003, Spišská Kapitula

rodák: Liesek

 

1. 7. 2003 - 14. 10. 2005 kaplán, Dolný Kubín

15. 10. 2005 - 30. 6. 2006 kaplán, Nová Ľubovňa

1. 7. 2006 - 8. 10. 2006 kaplán, Spišská Kapitula

1. 1. 2008 - 30. 6. 2008 kaplán, Spišská Kapitula

1. 7. 2008 - 30. 6. 2009 kaplán, Klčov

19. 3. 2009 ThLic. z katolíckej teológie na Teologickej fakulte KU

v Košiciach

14. 5. 2009 Mgr. z pedagogiky na Akadémii Ignatianum v Krakove

1. 7. 2009 - 31. 8. 2011 kaplán, Spišská Nová Ves

1. 9. 2011 - riaditeľ DKÚ v Spišskej Novej Vsi

28. 9. 2011 - člen Rady KBS pre katechézu

24. 2. 2012 ThDr. a PhD. z katolíckej teológie na Teologickej fakulte KU

v Košiciach

1. 3. 2012 - člen kňazskej rady

13. 3. 2014 - 12. 3. 2019 člen diecéznej liturgickej komisie

8. 10. 2015 - člen Komisie pre posvätné rády a ministériá

1.10.2017 - biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo

 

KONTAKT:

Diecézny katechetický úrad Spišská Nová Ves

Levočská 10

052 01 Spišská Nová Ves

telefón: 0534462571, 0905 45 75 16

e-mail: vpardel@gmail. com


Aktuality
12.9.2020
Rok 2020 a biskup Ján Vojtaššák
viac info

12.8.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020 - správa
viac info

21.7.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020
viac info

4.7.2020
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

15.4.2020
Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie
viac info