z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Cirkevný súd  | Dokumenty  | Časopis  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka zriadil nový úrad Biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo a s účinnosťou od 1. októbra 2017 vymenoval biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo – ThDr. Viktora Pardeľa, PhD. 

Novému biskupskému vikárovi zveril nasledovné kompetencie:

- Komplexná starostlivosť o školy, ktorých zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie.

- Školské vyučovanie náboženstva a katechetická záujmová činnosť pre všetky druhy a typy škôl.

- Pastoračná katechéza v školách (najmä v tých, ktorých zriaďovateľom je diecéza alebo iná cirkevná inštitúcia), farnosti a v rodine.

- Špeciálna katechéza diferencovaná podľa veku, životných situácií, mentality a prostredia. 

- Starostlivosť o učiteľov v školách; o katechétov – kánonická misia, permanentná katechetická formácia, ďalšie vzdelávanie a metodické poradenstvo katechetických pracovníkov na všetkých úrovniach a katechetických prostrediach účinkovania. 

 

ThDr. Viktor Pardeľ, PhD. 

narodený: 23. 3. 1979, Trstená

ordinovaný: 14. 6. 2003, Spišská Kapitula

rodák: Liesek

 

1. 7. 2003 - 14. 10. 2005 kaplán, Dolný Kubín

15. 10. 2005 - 30. 6. 2006 kaplán, Nová Ľubovňa

1. 7. 2006 - 8. 10. 2006 kaplán, Spišská Kapitula

1. 1. 2008 - 30. 6. 2008 kaplán, Spišská Kapitula

1. 7. 2008 - 30. 6. 2009 kaplán, Klčov

19. 3. 2009 ThLic. z katolíckej teológie na Teologickej fakulte KU

v Košiciach

14. 5. 2009 Mgr. z pedagogiky na Akadémii Ignatianum v Krakove

1. 7. 2009 - 31. 8. 2011 kaplán, Spišská Nová Ves

1. 9. 2011 - riaditeľ DKÚ v Spišskej Novej Vsi

28. 9. 2011 - člen Rady KBS pre katechézu

24. 2. 2012 ThDr. a PhD. z katolíckej teológie na Teologickej fakulte KU

v Košiciach

1. 3. 2012 - člen kňazskej rady

13. 3. 2014 - 12. 3. 2019 člen diecéznej liturgickej komisie

8. 10. 2015 - člen Komisie pre posvätné rády a ministériá

1.10.2017 - biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo

 

KONTAKT:

Diecézny katechetický úrad Spišská Nová Ves

Levočská 10

052 01 Spišská Nová Ves

telefón: 0534462571, 0905 45 75 16

e-mail: vpardel@gmail. com


Aktuality
16.4.2018
DOD v kňazskom seminári
viac info

1.4.2018
Púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva
viac info

31.3.2018
Veľkonočné posolstvo diecézneho biskupa 2018
viac info

26.3.2018
Diecézne stretnutie mládeže 2018
viac info

7.3.2018
Slávnosť, spojená s Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule
viac info