z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Pohreb kňaza - M. Mikula

V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že v piatok 22. septembra 2017, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš brat                         

vsdp. Michal  MIKULA

v 78. roku života a 54. roku kňazstva, 

ktorý pôsobil ako kaplán v Spišských Vlachoch a v Poprade. V rokoch 1972 – 1976 spravoval expozitúru Svit, Lučivná, 1976 – 1984 bol správcom farnosti Poprad a zároveň prodekanom Popradského dekanátu; od 15.10.1984 bol  správcom farnosti v Spišskom Štiavniku a od roku 2005 tam bol farárom. Zo Spišského Štiavnika krátkodobo spravoval aj farnosť Vydrník. V rokoch 2002 – 2014 bol dekanom Spišskoštiavnického dekanátu. Bol tiež dlhoročným členom kňazskej rady a sudcom cirkevného súdu. V roku 2015 odišiel na dôchodok do rodiska. Posledné mesiace života prežil v Spišskej Kapitule. 

Pohrebná svätá omša bude v pondelok 25. septembra 2017 o 13.00 v katedrále v Spišskej Kapitule. Pochovaný bude na cintoríne v Spišskej Kapitule. 

Requiescat in pace! 

Diecézny biskup s emeritným pomocným biskupom, kňazmi Spišskej diecézy a smútiaca rodina.


Aktuality
20.2.2018
Koncert Ján Pavol II. v Spišskej Novej Vsi
viac info

8.2.2018
Pôstne materiály z DKÚ - ponuka
viac info

8.1.2018
Pozvánka na stretnutie so zasvätenými osobami
viac info

29.12.2017
Rekolekčná prednáška diecézneho biskupa
viac info

22.12.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info