z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Cirkevný súd  | Dokumenty  | Časopis  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Pohreb kňaza - M. Mikula

V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že v piatok 22. septembra 2017, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš brat                         

vsdp. Michal  MIKULA

v 78. roku života a 54. roku kňazstva, 

ktorý pôsobil ako kaplán v Spišských Vlachoch a v Poprade. V rokoch 1972 – 1976 spravoval expozitúru Svit, Lučivná, 1976 – 1984 bol správcom farnosti Poprad a zároveň prodekanom Popradského dekanátu; od 15.10.1984 bol  správcom farnosti v Spišskom Štiavniku a od roku 2005 tam bol farárom. Zo Spišského Štiavnika krátkodobo spravoval aj farnosť Vydrník. V rokoch 2002 – 2014 bol dekanom Spišskoštiavnického dekanátu. Bol tiež dlhoročným členom kňazskej rady a sudcom cirkevného súdu. V roku 2015 odišiel na dôchodok do rodiska. Posledné mesiace života prežil v Spišskej Kapitule. 

Pohrebná svätá omša bude v pondelok 25. septembra 2017 o 13.00 v katedrále v Spišskej Kapitule. Pochovaný bude na cintoríne v Spišskej Kapitule. 

Requiescat in pace! 

Diecézny biskup s emeritným pomocným biskupom, kňazmi Spišskej diecézy a smútiaca rodina.


Aktuality
16.4.2018
DOD v kňazskom seminári
viac info

1.4.2018
Púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva
viac info

31.3.2018
Veľkonočné posolstvo diecézneho biskupa 2018
viac info

26.3.2018
Diecézne stretnutie mládeže 2018
viac info

7.3.2018
Slávnosť, spojená s Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule
viac info