z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Cirkevný súd  | Dokumenty  | Časopis  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Púť k sv. Anne v Kluknave 2017

Púť k svätej Anne v Kluknave 2017 - v roku stého výročia zjavení Panny Márie vo Fatime a v Jubilejnom roku sv. Martina 

 

22.07.2017 - sobota 

9.30 hod. - Ruženec svetla s úvahou o rodine s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod. - Svätá omša

Celebruje: doc. ThDr. JURAJ SPUCHĽÁK, PhD., generálny riaditeľ rádia Lumen

19.30 hod. - Eucharistická poklona

Bdenie a rozjímanie o zastaveniach krížovej cesty, vedú sestry Kongregácie sv. kríža a deti Kluknava

21.30 hod. - Fatimská pobožnosť spojená s ružencom a sviečkovou procesiou 

23.07.2017 - nedeľa

Slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie 

8.00 hod. - Svätá omša

Celebruje: JCLic. MIKULÁŠ ULIČNÝ, MBA., administrátor  Čelákovice, Arcibiskupstvo pražské

9.30 hod. - Slávnostný ruženec s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod. - Slávnostná svätá omša

Celebruje: prof. ThDr. JOZEF JARAB, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 

25.07.2017 - utorok

Sviatok sv. Jakuba, apoštola 

9.45 hod. - Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej s modlitbou zasvätenia detí Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

10.30 hod. - Svätá omša

Celebruje: ThDr. VIKTOR PARDEĽ, PhD., riaditeľ DKÚ Spišskej diecézy 

26.07.2017 - streda

Slávnosť sv. Joachima a Anny 

9.45 hod. - Radostný ruženec s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu

10.30 hod. - Svätá omša

Celebruje: Mons. ANDREJ IMRICH, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA:

Sobota - od 08.00 hod.

Nedeľa - od 06.30 hod.

Utorok - od 09.00 hod.

Streda - od 09.00 hod.

 

Poznámky:

-          v prípade nepriaznivého počasia budú sväté omše a sobotný večerný program v pútnickom kostole sv.  Anny.

-          v čase svätých omší bude cestnú premávku riadiť polícia.

 

PLAGÁT


Aktuality
16.4.2018
DOD v kňazskom seminári
viac info

1.4.2018
Púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva
viac info

31.3.2018
Veľkonočné posolstvo diecézneho biskupa 2018
viac info

26.3.2018
Diecézne stretnutie mládeže 2018
viac info

7.3.2018
Slávnosť, spojená s Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule
viac info