z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

18.6.2017Diakonská a kňazská vysviacka

2.6.2017Celosvetová štafeta modlitby ruženca za kňazov

2.5.2017Nedeľa Dobrého pastiera v Spišskej Kapitule

1.5.2017Nové číslo časopisu KAPITULA

16.4.2017Veľkonočné posolstvo spišského biskupa

14.4.2017Zelený štvrtok v Spišskej Kapitule

13.3.2017Pohreb kňaza-Mons. Janáč

2.3.2017Ponuka katechéz a námetov na Pôst a Rok sv. Martina

27.2.2017Katolícka univerzita zostáva univerzitou

13.2.2017Koncert Ján Pavol II. v Poprade

5.2.2017Stretnutie zasvätených 2017

3.2.2017Katechetický úrad pozýva na duchovné cvičenia

29.1.2017Prihlášky do kňazského seminára

27.1.2017Stretnutie zasvätených 2017

7.1.2017Hokejový zápas kňazov Spiš-Košice

31.12.2016Pohreb kňaza

22.12.2016Ukončenie Jubilejného roka bl. Zdenky

22.12.2016Spomienka na vsdp. Štefana Šmálika

30.11.2016Adventné číslo Katechetických ozvien

28.11.2016Nový materiál k Jubilejnému roku sv. Martina

24.11.2016Víťazi recitačnej súťaže “Milosrdní ako Otec”

24.11.2016Vyslanie koledníkov Dobrej noviny 2016

24.11.2016Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka 14.11.2016

22.11.2016Biskup Štefan Barnáš

11.11.2016Sviatok sv. Kataríny - železničiarske oslavy

10.11.2016Sv. Martin - patrón diecézy

21.6.2016Noví robotníci vo vinici Pánovej

17.6.2016Nové číslo Katechetických ozvien

13.4.2016Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

13.4.2016Spomienkové podujatie - ThDr. Jozef Tomanóczy


Aktuality
18.6.2017
Diakonská a kňazská vysviacka
viac info

2.6.2017
Celosvetová štafeta modlitby ruženca za kňazov
viac info

2.5.2017
Nedeľa Dobrého pastiera v Spišskej Kapitule
viac info

1.5.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

16.4.2017
Veľkonočné posolstvo spišského biskupa
viac info