z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20. storočia

 Zborník z vedeckej konferencie k 140. výročiu narodenia

Spišská Kapitula 14. – 15. november 2017

 

Zostavili:

Róbert Letz ‒ Peter Jurčaga

 

16,5 x 23,5 cm, 462 strán, tvrdá väzba,

Summary, Menný register,

Obrazová príloha

ISBN 978-80-89567-86-7

 

Cena: 16,50 eur

 

Kniha obsahuje 19 štúdií, ktoré prinášajú výsledky najnovšieho vedeckého výskumu k rôznym aspektom života J. Vojtaššáka: rodinné zázemie, príchod do biskupskej služby, pastoračné aktivity, zástoj pri budovaní školstva a cirkevných inštitúcií, poľská problematika, vzťah k židovskému obyvateľstvu, vzťahy so Svätou stolicou a so slovenským exilom, postoj k totalitným ideológiám a režimom a ich postoj k nemu. Osobitný prínos majú príspevky dokumentujúce jeho perzekúciu v povojnovom Československu, predovšetkým politický proces a dlhoročné väznenie komunistickým režimom. Jednotlivé state vychádzajú z primárneho archívneho výskumu a prinášajú mnoho nových, doteraz neznámych poznatkov.

Do rozsiahlej prílohy zostavovatelia zaradili viaceré kľúčové dokumenty a bohatý fotografický materiál. Zaujímavosťou je dôverná správa o posledných dňoch života J. Vojtaššáka v internácii v Senohraboch pri Prahe, ktorej autorom je autentický svedok, český kňaz František Ludvík,

Zámerom všetkých zainteresovaných bolo dosiahnuť, aby sa postava biskupa J. Vojtaššáka vnímala vo väčšej komplexnosti a v reálnom svetle. Popri novootvorených témach práve realizmus pohľadu na túto osobnosť je vkladom, ktorým účastníci konferencie prispievajú do celkového diskurzu o  J. Vojtaššákovi v nádeji, že skutočný dialóg je možný aj pri rozličných interpretačných východiskách.

 

Záujemcovia si knihu môžu kúpiť vo vydavateľstve Post Scriptum TU.

Kontakt:

Post Scriptum, s.r.o.

Rajecká 36, 821 07 Bratislava

Tel.: 0903442679

www.postscriptum.sk, info@postscriptum.sk

 

OBSAH

Úvod

Príhovory na úvod konferencie

 

Zo Zákamenného na Spišskú Kapitulu

Rodinné prostredie a rodinné väzby Jána Vojtaššáka

Ľuboslav Hromják

Konsekrácia troch slovenských biskupov v Nitre v roku 1921

Viliam Judák

 

Diecéza, školstvo, charita

Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtaššáka

Ľubomír Pekarčík

Biskup Ján Vojtaššák a cirkevná vzbura v Liptovskej Osade

Peter Olexák

J. E. Mons. Ján Vojtaššák a jeho prínos pri budovaní vzdelávacích inštitúcií v Spišskej diecéze

Amantius Akimjak

Ján Vojtaššák ako zakladateľská osobnosť Ústrednej charity na Slovensku

Zuzana Budayová

 

Poľská otázka

Ján Vojtaššák a jeho postoj k zmenám štátnych hraníc medzi Česko-Slovenskom, Slovenskom a Poľskom v rokoch 1920 – 1945

Martin Garek

Vzťah Jána Vojtaššáka k Slovákom v Poľsku

Milica Majeriková-Molitoris

Ján Vojtaššák a kauza poľských kňazov z krakovskej arcidiecézy v rokoch 1939 – 1941

Pavol Matula

 

Vzťah k Židom

Spišské biskupstvo a Baldovské kúpele

Ivan Chalupecký

Vzťah biskupa Jána Vojtaššáka k židovskej komunite

Prezidentské výnimky a výnimky ku krstom

Vladimír Olejník

 

Biskup Ján Vojtaššák očami Svätej Stolice a slovenského exilu

Biskup Ján Vojtaššák a Svätá stolica

Emília Hrabovec

Biskup Ján Vojtaššák a slovenská politická a cirkevná emigrácia v rokoch 1945 – 1965

Beata Katrebová Blehová

 

Biskup Ján Vojtaššák a nástup komunizmu

Vzťah Jána Vojtaššáka k totalitným ideológiám komunizmu, fašizmu a nacizmu

Róbert Letz

Postoj Jána Vojtaššáka k ľudovodemokratickému režimu 1945 – 1948

Ivan A. Petranský

Pokus o odvolání biskupa Jána Vojtaššáka v době třetí československé republiky

Michal Pehr

Príprava retribučného procesu s Jánom Vojtaššákom a členmi Štátnej rady v rokoch 1945 ‒ 1948

Ondrej Podolec

Trestná kauza proti biskupovi Jánovi Vojtaššákovi a rehabilitačné konanie v tejto veci

Ján Štefanica

 

Biskup Ján Vojtaššák ‒ väzeň a mučeník

Biskup Ján Vojtaššák ako väzeň (1945, 1950 – 1956, 1958 – 1963)

František Dlugoš

Neznáme svedectvo o poslednej fáze života biskupa Jána Vojtaššáka

Jozef Krištof

 

Záver

Summary

Autori

Menný register

Prílohy


Aktuality
29.12.2019
Pastiersky list Vianoce 2019
viac info

23.12.2019
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

16.11.2019
Významný posun v Kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
viac info

16.10.2019
Pamätný deň biskupa Vojtaššáka - november 2019
viac info

11.10.2019
Vysielanie dokumentárneho filmu VOJTAŠŠÁK
viac info