z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info  | Partneri

CHIESA DEL SILENZIO E DIPLOMAZIA PONTIFICIA 1945-1965 

UMLČANÁ CIRKEV A PÁPEŽSKÁ DIPLOMACIA 1945-1965

 

Zostavili:

Emília Hrabovec ‒ Giullano Brugnotto ‒ Peter Jurčaga

 

17,5 x 24,5 cm, 440 strán, tvrdá väzba

ISBN 978-88-266-0140-3

 

Libreria Editrice Vaticana

(Atti e Documenti  49)

 

Cena: 25,00 eur

 

Súbor štúdií medzinárodného autorského zoskupenia historikov sa zaoberá situáciou Katolíckej cirkvi v krajinách stredovýchodnej Európy počas dvadsiatich rokov počínajúc bezprostredne povojnovým obdobím, ktoré bolo už poznačené silným vplyvom komunistických strán a prvým prenasledovaním Cirkvi za formujúcou sa železnou oponou, cez smutnoznáme päťdesiate roky v znamení úplnej izolácie komunistických štátov a najtvrdšej perzekúcie umlčanej Cirkvi, až po prvé kontakty a nasledujúce diplomatické rokovania, ktoré vstúpili do dejín ako vatikánska východná politika. Kniha vychádza zo širokej porovnávacej a interdisciplinárnej perspektívy, spájajúcej historicko-diplomatický a historicko-teologický pohľad, a predstavuje konkrétne situácie, v akých sa Katolícka cirkev nachádzala v rôznych štátoch stredovýchodnej Európy, ako aj metódy a postupy diplomacie pápežov Pia XII., Jána XXIII. a Pavla VI. v kontexte studenej vojny a rodiacej sa ostpolitiky. Významným aspektom skúmaného obdobia sú svedectvá o prenasledovaní a mučeníctve, ktoré tu ilustrujú napríklad prípady J. Mindszentyho, S. Wyszynského či J. Vojtaššáka.

Knihu v dvojjazyčnom taliansko-slovenskom prevedení vydáva Libreria Editrice Vaticana s podporou Fakulty kánonického práva sv. Pia X v Benátkach a Spišskej diecézy. Na realizácii spolupracovalo vydavateľstvo Post Scriptum.

 

Záujemcovia si knihu môžu kúpiť vo vydavateľstve Post Scriptum TU.

Kontakt:

Post Scriptum, s.r.o.

Rajecká 36, 821 07 Bratislava

Tel.: 0903442679

www.postscriptum.sk, info@postscriptum.sk   

 

Obsah 

Predhovory

(Bernard Ardura, Jozef Tomko, Francesco Moraglia, Štefan Sečka) 

Úvod                                           

Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia: problémy a perspektívy výskumu (Emília Hrabovec)  

Miroslaw Lenart

Cirkev na „znovuzískaných územiach“ Poľska a prípad „vlasteneckých kňazov“  

Stanislaw Wilk

Katolícka Cirkev v Poľsku a Svätá Stolica v rokoch 1948-1965  

Emília Hrabovec

Svätá Stolica a Československo 1945-1965  

Róbert Letz

Prenasledovanie Cirkvi na Slovensku a monsterproces proti trom slovenským biskupom 

András FejÉrdy

Príbeh jedného neúspešného plánu: tajná katolícka hierarchia v Maďarsku 

Roberto Scagno

Prenasledovanie gréckokatolíckej Cirkvi a rímskokatolíckej Cirkvi v Rumunsku (1948-1950) a Svätá Stolica 

Johan Ickx

Východná politika Pia XII. Modus Vivendi navrhnutý v Moskve 1946-1947.

Prípad pátra Alexandra Töhötöma Nagya S.J. 

Zdislaw Jozef Kijas

Kresťanský koncept mučeníctva a mučeníci komunistického režimu 

Adam Somorjai

Mučeníctvo a svätosť v prípade Kardinála Mindszentyho


Zostavovatelia: 

Emília Hrabovec

Historička, riadna profesorka na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2005 členka Pápežského výboru pre historické vedy. Špecializuje sa na politické a cirkevné dejiny stredovýchodnej Európy a dejiny diplomacie Svätej stolice v 20. storočí. 

Giuliano Brugnotto

Je dekanom Fakulty Kánonického práva sv. Pia X v Benátkach. Prednáša históriu fontov a dejiny inštitúcií kanonického práva. Je zodpovedným redaktorom časopisu Ephemerides Iuris Canonici. 

Peter Jurčaga

Kňaz Spišskej diecézy. Získal doktorát z kánonického práva na Fakulte kánonického práva sv. Pia X. v Benátkach. Špecializuje sa procesy kanonizácie. Je postulátorom v Kauze beatifikácie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

 

 


Aktuality
9.11.2018
Pamätný deň BS biskupa Jána Vojtaššáka 2018
viac info

6.11.2018
Dni kresťanskej kultúry 2018
viac info

31.10.2018
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

7.8.2018
Pamätný deň biskupa Vojtaššáka 2018
viac info

6.8.2018
Púť k sv. Filoméne v Spišskom Podhradí
viac info