z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

ICLic. Peter Majcher

kancelár – riaditeľ biskupského úradu a ceremoniár24. 6. 1980 — narodený v Kline

18. 6. 2005 — ordinovaný v Spišskej Kapitule

1. 7. 2005 — 30. 6. 2007 Levoča, kaplán

1. 7. 2007 — 31. 8. 2010 Spišská Kapitula, výpomocný duchovný

23. 6. 2010 — ICLic. Benátky

1. 9. 2010 — kaplán, obhajca zväzku v Cirkevnom súde

1. 9. 2010 — 30.6.2011 Levoča, kaplán

1. 9. 2010 — 31.7.2015 obhajca zväzku v Cirkevnom súde

1.7.2011 — Spišská Kapitula, vicekancelár - tajomník biskupského úradu

1.7.2011 — člen Kňazskej rady Spišskej diecézy 

30.1.2012 — menovaný aj za biskupského ceremoniára 

10.1.2013 — člen Komisie pre posvätné rády a ministériá

8.7.2014 — Spišská Kapitula, kancelár - riaditeľ biskupského úradu

8.7.2014 — tajomník Kňazskej rady Spišskej diecézy

 

 


Adresa:

Biskupský úrad
Spišská Kapitula 9
053 04 Spišské Podhradie

tel. 053 450 22 11; 053 450 22 03
e–mail: kancelar@kapitula.sk

 


Aktuality
10.10.2017
Dni kresťanskej kultúry IV.
viac info

3.10.2017
Biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo
viac info

22.9.2017
Pohreb kňaza - M. Mikula
viac info

18.7.2017
Nehoda v Alpách
viac info

13.7.2017
Púť ku sestre Zdenke do Krivej
viac info