z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Farnosti  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

súdny vikár

 

 • 14. 6. 1987 - ordinovaný v Nitre

 • 1. 7. 1987 - kaplán v Ružomberku

 • 1. 12. 1989 - 30. 6. 1990 - tajomník Biskupského úradu v Spišskej Kapitule

 • 1. 7. 1990 - na štúdiách v Ríme

 • 24. 6. 1992 - ICLic. na Lateránskej univerzite v Ríme

 • 1. 7. 1992 - 30. 9. 1992 - správca farnosti v Mútnom

 • 1994 - odborný asistent na RK CMBF UK TI v Spišskom Podhradí

 • 1. 7. 1994 - 30. 6. 1996 - farár v Rudňanoch

 • 4. 3. 1996 - 4. 3. 2002 - súdny vikár

 • 1997 - ThDr., PhD. z teológie na RK CMBF UK v Bratislave

 • 1. 7. 1997 - 30. 6. 2009 - farár v Markušovciach a súčasne odborný asistent na RK CMBF UK TI v Spišskom Podhradí 

 • 1. 12. 1997 - 30. 11. 2012 - súdny vikár (oficiál)

 • 1. 3. 2001 - habilitovaný na docenta v odbore katolícka teológia na RK CMBF UK v Bratislave

 • 1. 9. 2001 - garant pre kánonické právo v Programe vzdelávania kňazov

 • 1. 4. 2004 - vymenovaný za profesora katolíckej teológie

 • 21. 3. 2011 - Monsignor (kaplán Jeho Svätosti)

 • 12. 9. 2011 - 30. 11. 2012 - potvrdený novým biskupom v úrade súdneho vikára

 

Kontakt:

Spišská Kapitula 13

053 04  Spišské Podhradie

 

tel.: 053/419 41 77
mail: duda@kapitula.sk

http://duda.kapitula.sk/


Aktuality
8.12.2017
Kaplnka Zápoľskovcov sa obnovuje
viac info

23.11.2017
Konferencia o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi
viac info

3.11.2017
Konferencia 14. - 15. november 2017
viac info

30.10.2017
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

10.10.2017
Dni kresťanskej kultúry IV.
viac info