z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Cirkevný súd  | Dokumenty  | Časopis  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.

biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo

 

narodený: 23. 3. 1979, Trstená

ordinovaný: 14. 6. 2003, Spišská Kapitula

rodák: Liesek

 

1. 7. 2003 - 14. 10. 2005 kaplán, Dolný Kubín

15. 10. 2005 - 30. 6. 2006 kaplán, Nová Ľubovňa

1. 7. 2006 - 8. 10. 2006 kaplán, Spišská Kapitula

1. 1. 2008 - 30. 6. 2008 kaplán, Spišská Kapitula

1. 7. 2008 - 30. 6. 2009 kaplán, Klčov

19. 3. 2009 ThLic. z katolíckej teológie na TF KU v Košiciach

14. 5. 2009 Mgr. z pedagogiky na Akadémii Ignatianum v Krakove

1. 7. 2009 - 31. 8. 2011 kaplán, Spišská Nová Ves

1. 9. 2011 - riaditeľ DKÚ v Spišskej Novej Vsi

28. 9. 2011 - člen Rady KBS pre katechézu

24. 2. 2012 ThDr. a PhD. z katolíckej teológie na TF KU v Košiciach

1. 3. 2012 člen kňazskej rady

13. 3. 2014 - 12. 3. 2019 člen diecéznej liturgickej komisie

8. 10. 2015 - člen Komisie pre posvätné rády a ministériá

1.10.2017 biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo

 

KONTAKT:

Diecézny katechetický úrad Spišská Nová Ves

Levočská 10

052 01 Spišská Nová Ves

telefón: 0534462571, 0905 45 75 16

e-mail: vpardel@gmail. com

 


Aktuality
16.4.2018
DOD v kňazskom seminári
viac info

1.4.2018
Púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva
viac info

31.3.2018
Veľkonočné posolstvo diecézneho biskupa 2018
viac info

26.3.2018
Diecézne stretnutie mládeže 2018
viac info

7.3.2018
Slávnosť, spojená s Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule
viac info