z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

 

 J. E. Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.

pomocný biskup, generálny vikár 

 

1. 7. 1989 - 27. 9. 1989 kaplán, Podolínec

28. 9. 1989 - 25. 5. 1990 základná vojenská služba

26. 5. 1990 - 30. 6. 1990 kaplán (ústne menovanie), Svit

1. 7. 1990 - 31. 7. 1990 kaplán, Liptovský Mikuláš

1. 8. 1990 - 31. 8. 1991 kaplán, Ružomberok

1. 9. 1991 - 30. 6. 1997 farár, Liptovská Osada

15. 3. 1993 - 1. 7. 1997 pastoračná služba väzňom

1. 9. 1997 - 30. 6. 2017 špirituál kňazského seminára

1. 1. 1998 - 31. 5. 2006 výpomocný duchovný, Sp. Vlachy

7. 10. 1998 Th Lic. z Kánonického práva na KUL v Lubline

1. 12. 1998 - 30. 11. 2008 člen diecéznej liturgickej komisie

27. 6. 2001 člen Komisie KBS pre klérus

1. 12. 2001 - 30. 11. 2012 sudca cirkevného súdu

10. 12. 2002 Th Dr. z Teológie na CMBF UK v Bratislave

1. 5. 2009 - 31. 12. 2016 výp. duchovný, Sp. Kapitula

6. 12. 2012 - 31. 12. 2017 sudca cirkevného súdu

1. 1. 2017 - 3. 7. 2017 výp. duchovný kňazský seminár

1. 3. 2017 - 3. 7. 2017 člen kňazskej rady

4. 7. 2017 člen kňazskej rady ex offo

4. 7. 2017 - 11.6.2020 dekan Kežmarského dekanátu

4. 7. 2017 - 11.6.2020 moderátor Podtatranských dekanátov

4. 7. 2017 - 11.6.2020 farár, Kežmarok

25.3.2020 menovaný za spišského pomocného biskupa

12.6.2020 generálny vikár Spišskej diecézy

24.6.2020 prijal biskupskú vysviacku

 


Aktuality
12.9.2020
Rok 2020 a biskup Ján Vojtaššák
viac info

12.8.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020 - správa
viac info

21.7.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020
viac info

4.7.2020
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

15.4.2020
Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie
viac info